20.10.2012

Центърът за професионално обучение на Българска стопанска камара сключи споразумение с Агенцията по заетостта за предоставяне на обучение за професионална квалификация срущу ваучери на целевите групи по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Ваучерите се предоставят безплатно от поделенията на Агенцията по заетостта - Дирекции «Бюро по труда» на заети и безработни лица за включването им в професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключови компетентности. 

Като доставчик на услуги, Центърът за професионално обучение на БСК предлага:

 • Безплатни консултации на физически лица /заети и безработни/ за професионално обучение и придобиване на ключови компетенции с ваучери на Агенция по заетостта;
 • Професионално обучение на заети и безработни лица с ваучери;
 • Обучение за ключови компетенции с ваучери;


Услугите се предлагат в градовете София, Варна, Плевен, Ловеч, Пазарджик и Бургас. 

А. Обучение за ключови компетенции с ваучери:

 • Английски език – А1, А2, В1
 • Английски език - А2, В1, В2
 • Немски език - А1, А2, В1
 • Испански език - А1, А2, В1
 • Умения за работа в екип
 • Умения за работа в условия на стрес
 • Управление на времето
 • Социална адаптация и мотивация
 • Мотивация за професионално реализиране
 • Умения за водене на разговор и контакт с клиенти
 • Предприемачество с франчайзинг
 • Предприемачество
 • Ефективна комуникация
 • Обучение в начална компютърна грамотност
 • Обучение за напреднали с MS Word и MS PowerPoint
 • Обучение за напреднали с MS PowerPoint
 • Обучение за напреднали с MS EXCEL
 • Обучение за напреднали с MS Access
 • Обучение по сигурност на мрежите
 • Обучение по основи на компютърните мрежи
 • Обучение за работа с ресторантска компютърна система за персонал в ресторант
 • Обучение за работа с ресторантска компютърна система за кухненски персонал
 • Обучение за работа с хотелска компютърна система

 

Б. Професионално обучение с ваучери:

Обучение

Код съгласно СПОО

Брой часове за обучение

Продавач-консултант

3410201 

660/ част от професия 300

Оперативно счетоводство

3440301 

600 за част от професия 

Административно обслужване

3460201 

660/ част от професия 300

Текстообработване

4820301 

300/ част от професия 200

Компютърна техника и технологии

5230601 

660/ част от професия 300

Производство на хляб и хлебни изделия 

5410301 

660/ част от професия 300

Производство на сладкарски изделия 

5410302 

660/ част от професия 300

Организация на обслужването в хотелиерството

8110201 

600 за част от професия 

Хотелиерство

8110301 

300/ част от прфесия 200

Хотелиерство

8110401 

300/ част от професия 200

Производство на кулинарни изделия и напитки

8110701

660/ част от професия 300

Обслужване на заведения в обществено хранене

8110801

660/част от професия 300

Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения

8110901

300/ част от професия 200

Екология и опазване на околната среда

8510101 

600 за част от професия 


За допълнителна информация: 

гр. София, ул. „Алабин” 16-20 гр.Варна бул. “Съборни” 22, 
тел. 932 09 69; 932 09 36 тел. 052/601 972; 0888 408 450
e-mail: shishmanova@bia-bg.com e-mail: isa_varna@abv.bg
s.dobreva@bia-bg.com 

гр. Плевен, ул.”Дойран” 138, ет.5 гр.Ловеч
тел. 064/822 239, 0877 205 512 Дом на техниката, стая 204
e-mail: ia_pleven@yahoo.com тел. 068/620 113
e-mail: toptur@abv.bg 

гр. Пазарджик, бул. “К.Величков” 8 гр.Бургас, ул. “Ап. Карамитев” 3
тел. 034/443 315; 444 321 тел. 056/840 850
e-mail: isapz@pasat.bg e-mail: cci-bs@bu.bia-bg.com

 

Дата: 20.10.2012

Източник: БСК

Прочетено: 3316