17.03.2014

Управителният съвет на ИКЕМ прие за свой редовен член "Столичен електротранспорт" ЕАД. Компанията е основно структурно звено от единната система за градски пътнически транспорт в София и осъществява трамвайното и тролейбусното движение в гр. София.  

 

Основни направления за взаимодействие между ИКЕМ  и "Столичен електротранспорт" ЕАД

 1. Съвместна експертна дейност в рамките на работна група към Столичен общински съвет, която да разработи стратегически документ „Общинска политика за въвеждане на електрическите превозни средства (ЕПС) в градската среда на София“;
 2. Разработка и внедряване на пилотни модели:
  a) Довеждащ градски транспорт до станциите на метрото, чрез използването на електрически маршрутни линии;
  b) Навлизане на електрическите автобуси като част от схемата за градски транспорт;
  c) Използването на лекотоварни електрически автомобили и ЕПС в обслужването и поддръжката на централните градски части, паркове и градини, както и гробищните паркове;
  d) Включване на ЕПС, електрически велосипеди, скутери и други, като екологични средства за придвижване на служители от градска мобилност и инспекторат, поддръжка на централна градска част и др.;
  e) Включването на малки електрически автобуси в туристическите маршрути, в рамките на гр. София и околността.
 3. Развойна и изследователска дейност по проектни направления за нови решения в сферата на електрическата мобилност.

 


В края на м. януари 2013 г. Европейската комисия обяви законодателното си предложение за директива относно инфраструктурата за алтернативни горива в транспорта („Clean Fuel Strategy”). По отношение на електромобилността сред основните предложения са приемането като общ стандарт за цяла Европа на щепсел за зарядни станции „тип 2” и задължение за страните-членки до 2020 г. да осигурят определен брой публично-достъпни зарядни станции с този щепсел (за България – 7000 бр., за целия ЕС – 795 000 бр., очаквани разходи 8 млрд. EUR). 

 

ИКЕМ е национална браншова организация, единствена по рода си в сферата на електрическата мобилност, която обединява и защитава членовете си и работи по всички направления в сектора, вкл. индустриално развитие, стратегически разработки, технологично развитие, промяна в нормативната база, висше и професионално образование и обучение, стандартизация, връзка с централната и местни власти, и др. от самото си създаване през 2009г.

ИКЕМ е член на БСК и е една от най-активните браншови организации, членуващи в камарата.

 

Дата: 17.03.2014

Източник: ИКЕМ

Прочетено: 2398