06.03.2014

Българската стопанска камара изпрати до социалното министерство свои предложения за за финансова стабилизация на държавното обществено осигуряване.

Ето мерките, които предлага БСК:

 1. Окончателно „почистване“  на осигурителната система от плащания, които не са свързани с осигурителния принос на лицата към осигурителната система. Социалните пенсии  и обезщетенията, за които не са внасяни осигуровки от лицата, да се поемат от бюджетите на съответните институции.
   
 2. Радикално да се измени системата за определяне и отпускане на пенсиите за инвалидност с оглед да се ограничат злоупотребите при медицинската експертиза на работоспособността.
   
 3. Въвеждане на обективни показатели и автоматизъм при определяне на условията за придобиване право на пенсия и за  ползването на фондовете на ДОО.
   
 4. Да отпаднат ограниченията (таванът) за максимален размер на пенсиите за всички лица, които са придобили право и получават  пенсия.
   
 5. Работодателят да заплаща само първия ден от временната неработоспособност, като се засили контролът по издаването на болничните листове.
   
 6. Разпределението на осигурителната вноска между работодателя и осигуреното лице да достигне 50:50.
   
 7. Да се разработят нови, по-обективни и по-справедливи критерии, които да не позволяват ползване на правото за ранно пенсиониране, когато условията на работа не отговарят на изискванията. Основен критерий да бъде оценката на риска и тежестта на работа на конкретните работни места.
   
 8. Да се извърши анализ  на състоянието и перспективите от дейността на пенсионноосигурителните дружества. Анализът, заедно с пакет от предложения, да се разгледа от правителството, работодателите, синдикатите, пенсионни фондовете и експертите.

Предложенията са изпратени до социалния министър Хасан Адемов с писмо с изходящ номер 05-02-24/06.03.2014 г.

 

 

 

 

Дата: 06.03.2014

Източник: БСК

Прочетено: 1972