27.03.2014

Как да се подобри бизнес средата, така че да се стимулира производтството и ускореното навлизане на електричеките превозни средства – това ще е основната задача пред новосформираната междуведомствена работна група. Създадена със заповед на министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, основната ѝ цел ще е да разработи Национален план за действие за насърчаване на електрическата мобилност. Първото заседание на работната група ще се проведе през месец април.

За председател на работната група е определена Анна Янева (зам.- министър на икономиката и енергетиката), а за нейн заместник - Ели Анави, директор на дирекция „МСП и иновации“ в ресорното ведомство.

Членове на междуведомствената група са представители на държавни институции и неправителствени организации, експерти в областта на устойчивото развитие, транспорт и енергийна инфраструктура. Покана за участие е отправена и към Илия Левков и Иван Костов, съответно председател на УС и главен секретар на Индустриален клъстер „Електромобили“(ИКЕМ).

При разработването на стратегическия документ ще бъдат анализирани европейските политики и добри практики в областта. Ще се обсъдят и националните такива, а накрая ще се анализират възможностите и предложенията за конкретни цели, мерки и стимули, които да дадат тласък за ускорено развитие на устойчивата мобилност в местен и национален план.

От ИКЕМ, които вече няколко години се борят да превърнат електрическата мобилност в самостоятелен нов бранш в българската икономика, смятат, че необходимостта от реиндустриализация у нас е безспорна, а икономическото ни бъдеще принадлежи на иновациите, устойчивите работни места и образованието. В тази връзка те очакват при добро управление развитието на електрическата мобилност да бъде една от ключовите технологии за осигуряване на заетост и растеж през следващите десетилетия.

Някои държави, както и значителен брой европейски столици и по-големи градове в Европа, приеха и специални програми за насърчаване и ускорено навлизане на електрически превозни средства, напомнят от електромовбилния клъстер. Тези програми включват освен данъчни стимули и специални улеснения, и бонуси за движение и паркиране на ЕПС, както и такива за изграждане на обслужващата зарядна инфраструктура. Надеждата е, че всичко това ще бъде адекватно засегнато в бъдещия Национален план за действие.

Дата: 27.03.2014

Източник: 3e-news.net

Прочетено: 2099