Дата: 09.04.2014

Източник: БСК

Прочетено: 2778

Енергиен дисбаланс и леко подобрение в бизнес климата у нас. Това отчете зам.-председателят на Българска стопанска камара (БСК) Камен Колев по време на Първия международен инвестиционен форум „Новата икономика на България – пътят на изток”, който се провежда на 9 и 10 април 2014 г. в гр. Поморие. Форумът е организиран от Областна администрация- гр. Бургас в партньорство със Института за регионални стратегии и Търговско-индустриалната камара в гр. Бургас. Форумът се провежда под патронажа на заместник министър-председателят по икономическо развитие Даниела Бобева. В него участват предприемачи, кметове на общини, представители на браншови организации, както и бизнес организации и техни членове от Русия, Турция и арабските страни.

„От изключително значение за икономиката ни е да се намалят до минимум рисковете пред газоснабдяването, като част от цялостната политика по стимулиране по енергетиката и стимулирането на на инвестициите. Необходима е ускорена национална програма за газификация, изграждане на нови преносни трасета и намаляване на административните пречки пред инвеститорите.“, коментира Камен Колев. Той допълни, че трябва да се гарантира сигурността на снабдяването с газ, да се разработят нови находища и да се изградят терминали за втечнен газ. Независимостта на енергийният регулатор е от ключово значение за стимулирането на чуждестранните инвестиции в енергетиката, коментира още зам.-председателят на БСК. Данните на камарата показват, че едва 3 на сто от домакинствата са газифицирани, а в стратегията на страната до 2030 г. е заложен десетократен ръст – потребителите на газ за бита трябва да достигнат до 30 на сто. В същото време, цената на природния газ за домакинствата в България е под средната за ЕС. Предимно административни пречки и несигурната енергийна среда затрудняват инвеститорите у нас, коментира заместник-председателят на БСК.

Прогнозите за бизнес климата през 2014 г. са по-оптимистични спрямо 2013 г. Наблюдава се леко раздвижване в индустрията, особено в областта на поръчките за износ. Положителен сигнал за бизнес климата може е и фактът, че делът на лошите фирмени кредити не нараства. В същото време компаниите държат 17 млрд. лв. под формата на депозити в банките, допълни Камен Колев.