Дата: 07.05.2014

Източник: Standartnews.com

Прочетено: 1586

България е сред шампионите от страните в Европейския съюз с най-висок процент на намаляване на отделяните вредни емисии през 2013 година. Това сочат данни на Евростат, според които през миналата година емисиите на въглероден двуокис (CO2) са намалели с 2.5% , докато през 2012 г. процентът е бил 1,6.


Според информацията страната ни заедно с Гърция има -10,2% намаляване на емисиите. Процентите на СО2 са паднали в 22 държави-членки през 2013 г. С по-добри резултати са Кипър (-14,7%), Румъния (-14,6%), Испания (-12,6% ), Словения (-12,0%).


Първенец в черната статистика обаче е Германия (760 000 000 т), следвана от Обединеното кралство (455 млн. тона) , Франция (346 млн. т) , Италия (342 млн. т) , Полша (290 млн. т) , Испания (224 млн. т) и Холандия (162 млн. т). 


Евростат изчислява, че положително намаляване на вредните емисии има в почти всички държави-членки, с изключение на Дания (6,8%), Естония (4,4%), Португалия (3.6%), Германия (2,0%), Франция (0.6%) и Полша (0,3 процента).


Вредните емисии имат основен принос за глобалното затопляне и представляват около 80% от всички емисии на парникови газове в ЕС . Те са повлияни от фактори като климатични условия, икономически растеж, размер на населението, транспорт и промишлено производство.

Копирано от standartnews.com

България е сред шампионите от страните в Европейския съюз с най-висок процент на намаляване на отделяните вредни емисии през 2013 година. Това сочат данни на Евростат, според които през миналата година емисиите на въглероден двуокис (CO2) са намалели с 2.5% , докато през 2012 г. процентът е бил 1,6.

Според информацията страната ни заедно с Гърция има -10,2% намаляване на емисиите. Процентите на СО2 са паднали в 22 държави-членки през 2013 г. С по-добри резултати са Кипър (-14,7%), Румъния (-14,6%), Испания (-12,6% ), Словения (-12,0%).

Първенец в черната статистика обаче е Германия (760 000 000 т), следвана от Обединеното кралство (455 млн. тона) , Франция (346 млн. т) , Италия (342 млн. т) , Полша (290 млн. т) , Испания (224 млн. т) и Холандия (162 млн. т).

Евростат изчислява, че положително намаляване на вредните емисии има в почти всички държави-членки, с изключение на Дания (6,8%), Естония (4,4%), Португалия (3.6%), Германия (2,0%), Франция (0.6%) и Полша (0,3 процента).

Вредните емисии имат основен принос за глобалното затопляне и представляват около 80% от всички емисии на парникови газове в ЕС . Те са повлияни от фактори като климатични условия, икономически растеж, размер на населението, транспорт и промишлено производство.