Дата: 16.05.2014

Източник: DarikFinance.bg

Прочетено: 2123

Само за година броят на пенсионерите в България е намалял с 21 876 или с 1%, до 2 186 570, въпреки това разходите за пенсии нарастват със 7%, до 7 746 млн. лв.

Средната пенсия на един пенсионер през 2013 г. е достигнала 45.3% от брутния осигурителен доход, а спрямо нетния осигурителен доход тя е 57.8%, спрямо съответно 43.9% и 56.0% през предходната година. Това показва докладът за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване.

За 2013 г. бюджетът на ДОО е получил трансфер от републиканския бюджет за поемането на осигурителните разходи в размер 4 708.3 млн. лв., в т.ч. субсидия за покриване на недостига от средства (дефицит) 1 815,9 млн. лв., с 92,7 млн. лв. (4,9%) по-малко от планираната.

По отношение на приходната част от планираните 4 311,2 млн. лв. приходи (без трансфери) за ДОО за 2013 г. са постъпили 4 273,1 млн. лв., което показва 99,1% изпълнение на плана или с 38,1 млн. лв. по-малко от заложеното.

Данните сочат, че недостигът на средства в пенсионната система се влошава, въпреки значителното намаление на броя на пенсионерите, като средствата, с които бюджетът запълва този недостиг нарастват със 188 млн. лв. спрямо 2012 г.