Дата: 26.05.2014

Източник: БСК

Прочетено: 2628

Българска Стопанска Камара (БСК) приключи шестмесечното обучение на служители от Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (ЕСМИС).

Обучението по компютърни мрежи - CCNA, CCNA Security и CCNP, по програмата „Сиско мрежова академия", бе реализирано в рамките на проекта на Агенцията „Компетентна и ефективна администрация", финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. БСК бе избрана за изпълнител на обучението след проведена обществена поръчка от ИА ЕСМИС.

10 служители от различни дирекции на Агенцията преминаха обучение за четирите модула на CCNA - Cisco Certified Network Associate (Сертифициран от Сиско сътрудник за работа с мрежи), като след това надградиха знанията и уменията си по Сигурност на мрежите - CCNA Security, а трима от най-добрите им експерти минаха и нивото за професионалисти - CCNP - Cisco Certified Network Professional.

„Благодарни сме за възможността да преминем обучение в световно признатата Сиско Мрежова Академия. Надграждането на теоретичните ни познания за компютърните мрежи в академията бе съчетано с ежедневни практически упражнения върху реални устройства. Несъмнено, сега сме много по-уверени в работата ни и ще се стараем да предаваме от опита и знанията ни и на други колеги в агенцията", споделиха курсистите.