Дата: 03.06.2014

Източник: БСК

Прочетено: 1645

Реиндустриализацията на българската икономика и възможностите на клъстерите дискутираха представители на работодатели от различни браншове. Срещата се проведе по инициатива на Асоциацията на бизнес клъстерите в България и Българска стопанска камара. Присъстваха над 20 представители на клъстери, предприятия, научни институти, консултантски организации и експерти. Модератор на дискусията бе г-н Петър Денев – главен секретар на БСК.

С конкретни предложения в дискусията се включиха  г-н Георги Шиваров – заместник председател на БСК, г-н Петър Денев – главен секретар на БСК, г-н Бойко Денчев – научен секретар на Федерацията на НТС в България, г-жа Диана Варганова – изпълнителен директор на фирма „Ромтех“ ООД, д-р, инж. Венцислав Славков – председател на УС на клъстер „Мехатроника и автоматика“, проф. Васил Кавърджиков – директор на Института по механика към БАН, г-жа Даниела Чонкова – главен експерт във фондация „ПИК“ и др.

Участниците в работната среща предложиха в БСК да се обобщят консолидирани предложения за по-нататъшните действия на бизнеса и правителството за подобряване на конкурентоспособността на българската индустрия, повишаване на нейния иновативен потенциал и активното използване на различни фондове и програми за финансова подкрепа на инициативите на индустриалните сдружения и предприемачите.