Дата: 10.06.2014

Източник: news.bg

Прочетено: 1976

Идеята социалната пенсия за старост да стане 113 лева от 1 юли обедини Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

На днешното си заседание държава, работодатели и синдикати разгледаха предложението на Министерство на труда и социалната политика за увеличаване на социалната пенсия за старост с 2,7% от началото на следващия месец.

Това увеличаване включва и осъвременяването по швейцарското правило.

Вицепремиерът, която е и председателстващ на заседанията на НСТС, представи предложението и подчерта, че подобно увеличаване на тази пенсия ще се отрази и в повишаване на размерите на всички пенсии, несвързани с трудова дейност.

Недоволни от това предложение се оказаха само КНСБ. Синдикатът настоява за увеличаване на социалната пенсия по старост с над 3%.

Работодателските организации в лицето на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Българска стопанска камара (БСК) обаче подкрепиха идеята, което накара вицепремиерът Златанова да обяви, че е постигнато съгласие на Тристранката за по-висока социална пенсия по старост и остави решението в ръцете на правителството.

НСТС реши да даде и още един месец на комисията към тристранката, за да разгледа предложението за отпадане на графици за отпуските в по-малките фирми. Именно заради това днес идеята не бе обсъдена от държава, работодатели и синдикати.

Припомняме, че като част от пакета за облекчаване на бизнес редата работодателите поискаха преди половин година в малките фирми с до 10 души персонал, които са над 90 на сто от всички в страната, да отпадне задължението ежегодно да се прави график за отпуските.

Синдикатите възразиха с аргумента, че няма законова гаранция, че неизползваният от работника отпуск ще се ползва и предложиха да няма давност. Решението на проблема, според социалното министерство, е да няма график на отпуските, но неизползваните дни да се чистят задължително през първите шест месеца на следващата година.