Дата: 12.06.2014

Източник: БСК

Прочетено: 2738

Безработицата в България е висока, а редица браншове се задъхват от липса на квалифицирана работна ръка., категоричен е изпълнителният председател на БСК

В България все още липсва правна рамка, която да позволява да се узаконяват знанията и уменията, придобити извън образователната система. При това положение не е изненада, че едва 2.1% от заетите между 18 и 64-годишна възраст и 3.2% от безработните в България полагат усилия самостоятелно да повишават и разширяват професионалната си квалификация.  В ЕС делът на тези хора е съответно 13.4% и 12.8%. Разликата е огромна и продължава да се увеличава. Тези данни представи днес изпълнителният председател на Българската стопанска камара (БСК) Божидар Данев на конференция на тема „Мобилизиране на заинтересованите страни за напредък в сектора за учене на възрастни”. Форумът беше организиран от Министерството на образованието и науката по проект, финансиран от европейската програма „Учене през целия живот“.

Хората вече имат лесен и бърз достъп до знание. Интернет пространството е пълно с безплатни платформи за обучение, включително на водещи световни висши училища като „Харвард“, „Принстън“, „Джорджтаун“. След като се обучи, обаче, човек няма възможност да валидира придобитите знания и да получи легален документ от образователната система за това. Отдавна очакваме нормативни промени в тази посока, но те не се случват. Причина за това е постоянното отлагане на приемането на промените в нормативната база, свързана с професионалното образование и труда, категоричен беше Божидар Данев. Остъстват и процедури и методология за акредитация на валидиращите знания институции.“, подчерта изпълнителният председател на БСК.

Безработицата в България е висока, а редица браншове се задъхват от липса на квалифицирана работна ръка. Причина за това е драматичното изоставане на българската образователна система от динамиката в икономиката и развитието на технологиите. Стандартите, по които тя работи, са много далеч от професионалните стандарти, определени от бизнеса. Ето защо през последните няколко години компаниите са принудени сами да подготвят кадрите си, без да се интересуват от знанията, придобити в училище или в университета, посочи още изпълнителният председател на БСК.

Той обърна внимание, че в интернет вече съществува платформа, в която всеки може да провери дали знанията и уменията му отговарят на изискванията на бизнеса за съответната професия и длъжност. Това е онлайн платформата MyCompetence, разработена от БСК по проект, съфинансиран от Европейския социален фонд по ОП „Развитие на човешките ресурси“.