Дата: 25.07.2014

Източник: Еcon.bg

Прочетено: 1608

Да се повишат изискванията за рециклиране на смет предлага Европейската комисия. Новите правила са част от пакет промени в директивата за отпадъците, според която до 2020 г. поне половината от боклука на домакинствата трябва да се рециклират или подготвят за повторно използване.

Според сега действащата директива това условие се прилага само за боклуци от картон, пластмаса, стъкло, дърво, метали, информира в. "Труд".

От Брюксел предлагат още до 2025 г. страните членки задължително да въведат изискване за разделно събиране на биоотпадъците. Засега в България такива системи няма.

Сериозни изменения се предлагат за рециклирането на опаковките. Не се променя целта до края на 2020 г. поне 60% от пуснатите на пазара опаковки да се преработват или ползват отново, но се въвеждат допълнителни изисквания. Така до 2020 г. трябва да се рециклират 45% от пластмасовите опаковки при 22,5 на сто цел у нас сега.

За дървото процентите са 50 при 15 у нас. За хартия и картон изискването ще е да се рециклират 85% при 60% в момента. С 10 пункта до 70% се завишава целта за оползотворяване на стъкло. Въвеждат се отделни изисквания за рециклирането на черни метали и алуминий - по 70 на сто.

През 5 години ЕК ще проверява дали страните от ЕС изпълняват заложените цели. Тези, които изостават, ще правят планове за наваксване и могат да поискат отсрочка за постигане на целите с 3 години. Ако и след това имат проблеми, може да бъдат наказани.