Дата: 11.08.2014

Източник: БСК

Прочетено: 3817

БСК и Централният кооперативен съюз набират средства за стоки от първа необходимост за пострадалия регион

Ние, членовете на Българската стопанска камара, сме съпричастни с хората, преживяващи предизвиканата не само от пороите трагедия в Мизия. Гневът ни, породен от страданията, които понасят огромна част от българите през последните месеци, е голям и ние без колебание знаем накъде да го ориентираме. Но преди това е необходимо да направим възможното и да помогнем на поредните наши изоставени на съдбата си сънародници да се справят по-бързо с последиците от бедствието.

Това написа председателят на Управителния съвет на БСК г-н Сашо Дончев в писмо до компаниите, браншовите, регионалните и местните организации, които членуват в БСК.

Българската стопанска камара, заедно с Централния кооперативен съюз, организира кампания за набиране на средства, които ще бъдат насочени единствено за закупуване на най-нужното - бутилирана вода, трайни, неразвалящи се, пакетирани хранителни продукти, консерви, одеяла, спални чували и др.

БСК и ЦКС вече направиха първата стъпка, като осигуриха повече от 15 000 литра минерална вода за бедстващите домакинства.

Членовете на БСК и всички желаещи могат да помогнат на хората от пострадалия регион, като направят парично дарение по банковата сметка на Централния кооперативен съюз, открита специално за хуманитарната акция:

ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ

ТЕКСИМ БАНК АД

IBAN: BG 46 TEXI 9545 1000 08 6400

BIC: TEXIBGSF

Предприемачите, които искат да направят материално дарение, могат да се свържат с централата на БСК на посочените по-долу телефонни номера, за да получат допълнителна информация.

Закупените с даренията продукти от първа необходимост ще бъдат доставени от Централния кооперативен съюз до районите на трагедията.

След приключването на инициативата Българската стопанска камара ще публикува информация за размера на набраните средства, както и списък на продуктите, които са били закупени и доставени с тях.

ПРИЗИВ НА Г-Н САШО ДОНЧЕВ

НОВИНИ ЗА ИНИЦИАТИВАТА

ДАРИТЕЛИ

ДАРЕТЕ