Дата: 01.09.2014

Източник: БСК

Прочетено: 2871

„Законите в България са толкова много, че създават усещането за тресавище. Вместо да защитават принципи, те най-често просто овластяват някакви служители в публичната администрация. Именно поради това свое несъвършенство, нашите закони започват да създават реални проблеми не с влизането си в сила, а с приемането на първия от множеството подзаконови документи, които са предвидени в почти всеки от тях.“

Това се казва в писмо на председателя на УС на БСК Сашо Дончев до вицепремиера Екатерина Захариева във връзка с необходимостта от намаляване на регулаторните режими и административната тежест върху бизнеса.

В писмото се казва още:

Вземайки основание от заявените от Президента и Министър-председателя желание и воля за противопоставяне на задкулисието и произтичащия от него вреден за обществото лобизъм, си позволявам да Ви направя следното предложение: С решение на Министерския съвет обезсилете действието на избрани подззаконови актове, считано от 31.03.2014 г. Със същото решение дайте възможност на администрациите, които черпят права от тези актове, да ги осъвременят, преработят и задължително защитят чрез обсъждане на оценката на тяхното въздействие върху обществото, като по този начин продължат действието им и след този срок“.

В писмото си г-н Дончев изразява мнение, че макар служебното правителство да е с ограничени правомощия, то би могло да положи началото на процеса по премахване на подзаконови актове, създаващи проблеми във всеки отрасъл на икономиката.

На фона на всички бедствия и аварии, които ни сполетяха през последните месеци и във връзка с казаното по-горе, моля да ми позволите да Ви припомня, че животът на всяко свободно общество се регламентира не под принудата на подзаконови актове, а от волята за сътрудничество и взаимодействие на неговите членове, изразена в сключваните от тях договори. Не е проява на висок интелект, ако обществото се опитва да стовари всички отговорности за своя живот на държавата“, се казва още в писмото.

Като своеобразен отговор на посланието на г-н Дончев, от Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) към Министерския съвет се обърнаха към БСК с молба за съдействие при изпълнението на проект „Анализ на нормативната уредба с оглед намаляване на административната тежест при лицензионните и регулаторни режими“. В писмо до БСК ръководството на ЦППКОП изразява желание да се запознае с разработените от БСК анализи на регулаторната среда и предложения за ограничаване на административния контрол върху бизнеса.