Дата: 04.09.2014

Източник: БСК

Прочетено: 1674

Информираме Ви, че с решение от 1 септември 2014 г., БСК прекратява процедурата за определяне на изпълнител с предмет „Организиране на конференции и семинари в Смолян и Кърджали, обявена с публична покана № 2/ 15.08.2014 г.

Процедурата е в рамките на участието от БСК като партньор по проект по „Транснационална инициатива за подпомагане на завършилите висши учебни заведения  и предприемачество“, осъществяван с финансовата подкрепа на Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните бюджети на участващите страни.

Прекратяването на процедурата е на основание чл. 19, ал.3 от ПМС №118/МС и във връзка с чл.19, ал.1, т.5 от ПМС № 118/МС, поради установени нарушения при откриване на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които тя е обявена. Съгласно публичната покана, кандидатите следва да предложат наем на зали в хотелски комплекси с категория, не по-ниска от 4 звезди. При извършена допълнителна проверка в Националния туристически регистър е установено, че на територията на градовете Смолян и Кърджали все още няма официално регистрирани места за настаняване с категория 4 звезди.

  Решение на БСК за прекратяване на процедурата

  Уведомително писмо до МРРБ

Процедурата се открива отново на 4 септември,
а срокът за подаване на документи е 15 септември 2014 г., 16.00 часа.