Дата: 30.09.2014

Източник: Investor.bg

Прочетено: 1465

Бизнесът е заявил сериозен интерес към програмата за младежка заетост, по която Агенцията по заетостта вече приключи набирането на заявления. Програмата е добре приета от фирмите, тъй като пести средства за възнаграждения и осигуровки. Работодателите дори изтъкват ограничения брой на субсидираните места.

„Има интерес към програмата от страна на бизнеса“, каза за Investor.bg Димитър Бранков, заместник-председател на Българската стопанска камара. Той посочи, че дори стои въпросът с ограничения брой места, които субсидират тези мерки.

Бранков напомни, че това е инициатива за целия Европейски съюз, която за България осигурява 100 милиона евро в следващите две години именно за наемане на младежи и намаляване на безработицата сред тях.

Програмата по европейската Гаранция за младежта „Младежка заетост“ бе активирана като мярка за ограничаване на младежката безработица. Това е първата стартирала схема от настоящия програмен период, по която работодатели наемат младежи на възраст до 29 години. Позволява наемането на осем хиляди младежи, като европейските средства покриват тяхното обучение и средствата за работна заплата.

Миналата седмица кабинетът одобри допълнителни 5 млн. лв. от националния бюджет, за да стартира младежката програма. През 2015 г. парите ще бъдат възстановени от ЕК. По данни на социалното министерство бизнесът вече е подал заявки, че търси да наеме 22 хиляди младежи.

С края на летния туристическия сезон хиляди сезонни работници остават без работа. По данни на социалния министър Йордан Христосков освободените сезонни работници ще са около 17 хиляди, което означава наплив от безработни към бюрата по труда в цялата страна.

Социалният министър обаче изрази опасения, че без актуализация на бюджета за годината плащанията по младежката и по други социални програми няма да могат да продължат. Проблемът е в това, че плащанията до средата на следващата година трябва да са за сметка на бюджета, а след това ще бъдат възстановени от европейските средства. В момента обаче бюджетът на социалното министерство има дефицит от около 50 милиона лева, каза той.

Стартирането на проекта за младежка заетост беше определено като приоритет от служебния социален министър Йордан Христосков.

По данни на Агенцията по заетостта над 13 хиляди са обявените свободни работни места, които предлагат бюрата по труда в страната. В същото време без препитание са над 342 хиляди души.

От началото на годината досега младежката безработица е намаляла – над 14 хиляди младежи до 29-годишна възраст са намерили работа чрез програми на агенцията. Младите безработни в момента до 29 години са 57 хил. души, или 16,8% от всички безработни.

В бюрата по труда в цялата страна има актуална информация за това кои са работодателите, одобрени да наемат безработни по европейски програми, напомнят от агенцията.

Заложеният бюджет на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" е в размер на 2,136 млрд. лв., включително националното съфинансиране. В тази сума влизат 108 млн. лв. от бюджета на Европейския съюз по Инициативата за младежка заетост. Към тях ще бъдат добавени близо 150 млн. лв. от Европейския социален фонд, като общият размер на целевите средства за подкрепа на младите хора е близо 258 млн. лв.

Нейният окончателен вариант беше одобрен от служебния кабинет и предстои да бъде изпратен в Брюксел.

Това е най-напредналата оперативна програма за договаряне през настоящия програмен период 2014-2020 г. Очаква се тя да бъде окончателно одобрена от Европейската комисия през ноември.