Дата: 01.10.2014

Източник: БСК

Прочетено: 2184

"Оценяваме усилията на служебното правителство да подготви експертно бързия старт на процедурата за актуализиране на бюджета. Същевременно, радикална актуализация на бюджета, особено в предлаганите значими размери, може да бъде предприета само и единствено по инициатива на действащо правителство и при работещо Народно събрание след провеждане на предсрочните избори на 5 октомври 2014 г.".

Това се казва в съвместно писмо на шестте национално представителни работодателски и синдикални организации, депозирано в Националния съвет за тристранно сътрудничество днес, 1 октомври 2014 г.

Според социалните партньори, актуализацията на бюджета трябва да отразява политиките на новото парламентарно мнозинство и излъченото от него правителство, поради което тя не може да се третира като рутинна експертна работа, която служебният кабинет може да подготви и да поднесе "за подпис" на следващото правителство.

Шестте национално представителни организации се обявяват категорично против увеличаване на бюджетния дефицит  и настояват да получат в най-кратък срок отчет за изпълнението на бюджета за деветмесечието на тази година, както и информация за състоянието на фискалния резерв и държавния дълг.

Емитирането на нов държавен дълг, особено при липса на публично достъпна официална информация и варианти за разрешаване на проблемите в КТБ и ТБ "Виктория" и при настоящото ръководство на БНБ, работодатели и синдикати приемат за "допустимо ЕДИНСТВЕНО с оглед покриване на новонатрупания бюджетен дефицит (до 3 на сто), ако сегашният фискален резерв не е в състояние да го покрие".

"Тези и редица други съществени аргументи обосновават необходимостта от оттегляне на представения проект за актуализация на бюджета и подготовка на ново експертно предложение в дефинираните рамки. Такъв проект следва да бъде представен от новото правителство, отразяващо политическите реалности в страната след провеждане на парламентарните избори на 5 октомври 2014 г.", се казва още в писмото.

вж. СНИМКИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА НСТС