Дата: 17.10.2014

Източник: БСК

Прочетено: 3921

Сузана Василева, мениджър човешки ресурси във "Фронтекс Интернешънъл" - пилотно предприятие за внедряване на информационната система за оценка на компетенциите -  MyCompetence

Г-жо Василева, бяхте ли запозната с компетентностния подход, преди да разберете за системата MyCompetence?

С компетентностния подход в управлението и развитието на човешките ресурси се запознах, докато специализирах в едно от добрите бизнес училища във Великобритания. Няколко години по-късно, реализирайки кариерата си в сферата на човешките ресурси в България, и в частност - във "Фронтекс Интернешънъл", имам уникалната възможност да работя с много добри професионалисти в лицето на ръководството и мениджърският екип на компанията, с които установихме, че въвеждането на компетентностен модел ще подкрепи корпоративната стратегия и ценности, превръщайки ги в ясни, общоприети и измерими стандарти за умения и успешни поведения на служителите.

Как разбрахте за съществуването на системата за оценка на компетенциите?

В компанията заложихме ясна цел за разработване и въвеждане на компетентностен модел, като си поставихме краен срок за въвеждането му до края на 2014 година. За уникалния проект на Българската стопанска камара научихме от наша партньорска организация, след като споделихме намеренията си с хората, ангажирани с разработването на модела при тях. В началото на месец април 2014 г. се включихме като пилотно предприятие и започнахме работа по проекта.

Как внедрихте системата във Вашата фирма?

В разработването и внедряването на компетентностния модел изключително много ни помогна системата за оценка на компетенциите, както и специализираното сертификационно обучение на БСК за оценители на компетенции. В създаването на модела в компанията преминахме през няколко етапа. Първият беше свързан с подготовката за създаване на модела. В този етап зададохме своите цели, свързани с определяне на ползите от неговото въвеждане, уточнихме пилотните отдели, в които да го внедрим, и дефинирахме в кои процеси за управление и развитие на човешките ресурси в компанията ще го приложим. Въввтория етап създадохме самия модел, където системата за оценка на компетенциите на БСК ни помогна изключително много със своята богата база от длъжности и компетенции. Започнахме с извеждане на компетентностния профил, който включваше всички знания, умения, нагласи и поведения, задължителни за успешното изпълнение на длъжностите в пилотните отдели. Продължихме с провеждането на интервюта с фокус групи от служители на пилотните отдели, след което генерирахме работните компетенции и оформихме конкретните компетентностни профили за всяка длъжност. В третия етапверифицирахме компетентностния модел, като проверихме работните компетенции, прецизирахме ги и изготвихме финалният компетентностен модел, който в момента тестваме. Паралелно с нашата работа, една от ключовите длъжности в компанията беше разработена от консултантите на Българската стопанска камара, което допринесе да се уверим, че работим в правилната посока.

Кое е най-полезното от системата за Вашия екип?

На този етап от проекта във "Фронтекс Интернешънъл" най-много работим с базата от данни на системата с длъжности и компетенции, тъй като все още разработваме компетенциите за длъжностите в останалите отдели. Планираме да започнем използването и на електронната платформа за обучение, тъй като тя предоставя набор от инструменти за оценка на компетенциите и идентифициране на допълнителните нужди от повишаване на знанията и уменията на служителите, за да бъдат те по успешни в работата си. 

Какво бихте добавили към системата, за да бъде по-ефективна?

Системата е уникална и изцяло нова за България. Според нас, тя осигурява стандартизиран обмен на информация за компаниите, предоставя инструменти, ресурси и специализирани услуги, които подпомагат дефинирането, оценката и развитието на компетенциите на служителите.

Това, което идентифицирахме като потребност в работата си по разработването и внедряването на компетентностния модел, беше свързано с намирането на информация в системата за използваните добри практики от компании, които вече са разработили и внедрили свой модел. В тази връзка, споделянето на повече опит, представен като например "Case Studies" в системата за оценка на компетенциите, би улеснило компаниите, на които това им предстои.

Какво бихте пожелали на екипа на MyCompetence?

Партньорството с екипа на MyCompetence ни срещна с много позитивни и отдадени на този мащабен и изключително полезен за компаниите в България проект. Пожелаваме им тяхната проактивност и задълбочена работа в подкрепа на бизнеса да ги нареди сред неговите най-надеждни и сигурни партньори!

* "Фронтекс Интернешънъл" e водеща компания за събиране на вземания в България и има дълга и успешна история в събирането и управлението на клиентски вземания и телемаркетинг услуги. Компанията предоставя интегрирани и иновативни решения, които обслужват бизнеса в почти всички сектори на икономиката. От 2013 г. мажоритарен акционер в компанията е Emerging Europe Accession Fund, управляван от мениджърското дружество Axxess Capital. Фронтекс Интернешънъл ЕАД е пълноправен член на Асоциацията на колекторските агенции в България и член на Federation of European National Collection Associations.