Дата: 17.10.2014

Източник: р. Фокус

Прочетено: 2627

Божидар Данев, изпълнителен председател на БСК, в интервю за предаването "Това е България" на Радио "Фокус"

Водещ: Възможно е ЕК да повдигне наказателна процедура срещу България за неспазване на европейското законодателство с въведените минимални тарифи на ветеринарномедицинските услуги. Това предупреждава Българската стопанска камара в писмо до министър-председателя. 
Г-н Данев, ако позволите най-напред да направим едно кратко разяснение, какво на практика означава минимални тарифи? От кого са въведени те? 

Божидар Данев: Те са въведени от съсловната организация на ветеринарите, с което нарушават грубо европейското законодателство и това не е прецедент. В нашата страна има редица подобни съсловни споразумения, в които се определят минимални цени, с това се блокира нормалната конкуренция, която е в основата на пазарните отношения. Аз бих могъл да дам примери и с други съсловни организации, които сами със свои решения, определят минимални цени. За първи път с минимални цени говорят всички проектанти, които са определили цени за проектиране на съответни сгради, на хотели и т.н. Там също има определени минимални цени. Не искам да се разпростирам в по-широк кръг, но адвокатското съсловие също си определя минимални цени като процент от интереса, което също не е редно. На практика наличието на минимални цени означава срутване на конкуренцията между отделните индивиди. България е много странна страна, в която гъмжи от картелни и псевдо картелни споразумения, на които никой не обръща внимание. За голямо съжаление, част от медиите също имат такива споразумения. Мога да ви дам веднага пример, ако обърнете внимание всички големи телевизионни станции, излъчват винаги в едно и също време рекламите, което е въпрос на споразумение и това е псевдо картелно споразумение, в което зрителят не може да превключи на другата програма, без да попадне отново на реклами. 

Водещ: Има ли механизми, с които държавата може да се противопостави на тази практика? 

Божидар Данев: Разбира се. Държавата може спокойно да издаде един нормативен акт, с който да забрани на съсловни организации, да определят минимални цени. Съсловните организации нямат основание по този начин да блокират конкуренцията между техните членове. На практика всички съсловни организации би трябвало да бъдат организации, които обединяват конкуренти. Не искам да влизам в по-големи детайли, че някой организации също са съсловни организации или да кажем доброволни сдружения, които са получили права от държавата и използват тези права, за да налагат определени високи изисквания. Не високи изисквания за техния професионализъм, а високи изисквания. За да могат да получат тези права, трябва да плащат определени суми. 

Водещ: На този етап ЕК само прави предписания към страната ни, като е упоменат и един двумесечен срок, ако не греша. За този срок България може ли да приведе нормативно нещата в синхрон с европейското законодателство, така че да се избегне тази наказателна процедура? 

Божидар Данев: Разбира се, тъй като на практика решенията за тези минимални цени са актове на съсловни организации. С един подзаконов акт това нещо може да бъде ликвидирано изцяло или ако се налага, което не мога да кажа от правна гледна точка, което е по коректното, трябва да се направи съответна промяна в законите в съсловните организации и в законите за неправителствени организации със стопанска цел, които също при предоставени права, нарушават основни принципи в европейското законодателство. 

Водещ:Чии интереси най-много засяга въвеждането на минималните цени на услугите?

Божидар Данев: Засягат интересите на потребителя във всички случаи, защото потребителят не може да избере на основата на цена и качество на услугата. Тоест най-добрата услуга от гледна точка на отношението качество - цена. 

Водещ: В това предупредително писмо до министър-председателя, вие казвате, че правилният подход е въвеждане на минимални знания, квалификация, компетентност за упражняване на професионална дейност. 

Божидар Данев: Това, разбира се, е съвсем отделен въпрос. Естествено изискванията към примерно фризьори или към проектанти – това трябва да бъде въпрос на знания, въпрос на изпит. Както виждате в Ню Йорк и в цял свят има отделен изпит, за да получиш права на адвокат. Не е въпросът само да си завършил висше образование. Така че изискванията за определени знания, определени компетентности е в правото на отделните съсловни организации. 

Водещ: Допускате ли, че ще има реакция от съответните съсловни организации, ако се стигне до такава наредба, която да отменя това установено правило? 

Божидар Данев: Може да има съответната реакция, но аз мисля, че и хората, които управляват тези организации, които са избираеми членове на тези организации, мисля, че е нормално те да следят развитието на европейското законодателство и да не са "за" ограничаване на конкуренцията. 

Водещ: Извън контекста на темата, която дискутираме, но и в пряка връзка в някаква степен, г-н Данев, какъв е вашият коментар за консултациите, които води ГЕРБ с останалите политически сили. Оптимист ли сте, че България ще има стабилно правителство, което от своя страна да гарантира и стабилни условия за развитието на бизнеса в близките месеци? 

Божидар Данев: Надявам се. Надявам се, защото страната в момента е на първо място в политическа, след това икономическа и накрая може би финансова криза. Във всички случаи на първо място е политическата криза. За да нямаме политическа криза, това значи да имаме стабилно правителство, на основата на определени приоритети, които трябва да бъдат съгласувани между участниците в това правителство. 

Водещ: Може би, първата стъпка към това бихме могли да кажем, че е направена след завършилите консултации между ГЕРБ и "Патриотичният фронт"…

Божидар Данев: Не можахме да разберем кои са различията. За голямо съжаление, вашите колеги журналистите не попитаха по тези 4 възлови въпроси - бюджет, пенсионна реформа, финанси, здравна реформа, каква е позицията на партията с най-голямо мнозинство - ГЕРБ и позицията на "Патриотичният фронт". Много съществено е да разберем какви са различията. Иначе за самото споразумение, което са направили, за мен това е нещо, което е голямо постижение. 

Росица АНГЕЛОВА