Дата: 24.10.2014

Източник: Darikfinance.bg

Прочетено: 2083

Парите, които се трупат за втора пенсия в универсалните пенсионни фондове, да бъдат гарантирани по подобие на банковите депозити. Това предлага Консултативният съвет за усъвършенстване на осигурителната система. Eкспертите са разработили подробни законови текстове за въвеждане на новите гаранционни фондове, които ще бъдат представени на редовно избрания кабинет.

Един от вариантите, предложен от експерти на Комисията за финансов надзор, е да се създаде фонд с отделна администрация по примера на Фонда за гарантиране на банковите депозити, който да се пълни с отчисления от всички пенсионноосигурителни дружества. Част от членовете на Консултативния съвет обаче предлагат всяко пенсионноосигурително дружество да създава свой гаранционен фонд, който да управлява и да носи цялата отговорност за гарантиране на вноските на осигурените в него лица. Мотивът е, че така няма да се повтори примерът с фалита на КТБ, която сега ще изчерпи целия гаранционен фонд за сметка на всички банки.


Въвеждането на мултифондове и във втория, и в третия стълб на пенсионната система, е друго предложение на съвета. Един от вариантите е в задължителното допълнително осигуряване да има два вида мултифонда - консервативен и балансиран. Докато в доброволното осигуряване освен консервативен и балансиран може да се учреди и агресивен портфейл. Паралелно с тези промени ще се върви към орязване на таксите, които събират пенсионните дружества. Това намаление ще става постепенно в рамките на около 5 години.

Предлага се инвестиционната такса от 1% да падне на 0,5%, като част от намалението отива за попълване капитала на гаранционните фондове.


Както стана известно, Консултативният съвет предлага от 2017 г. да се увеличи с 1 пункт вноската в универсалните пенсионни фондове и така тя да стане от 5 на 6%, без това да е за сметка на държавния фонд "Пенсии". В момента в Кодекса за социално осигуряване е записано, че през 2017 г. вноската в универсален фонд трябва да бъде увеличена от 5 на 7%. По-ниският ръст, предлаган от Консултативния съвет, се обяснява с предложенията му от 2015 или от 2016 г. с по 1 процентен пункт да нараснат осигуровките за пенсия и безработица.