05.02.2015

Проучването цели да установи и обобщи различните гледни точки относно характера и компетенциите на един предприемач, на които да наблегнем в бизнес играта и да разработим матрица на компетенциите и уменията.

Анкетното проучване е част от проекта Play4Guidance (P4G), финансиран от ЕС, който въвежда иновативна бизнес игра с цел обучение и ориентиране на учащи се и млади безработни по предприемачески, преносими и математически умения.
 

АНКЕТА

Дата: 05.02.2015

Източник: BIA

Прочетено: 2973