Дата: 12.02.2015

Източник: БСК

Прочетено: 1442

ВЖ. СНИМКИ

В Българската стопанска камара се състоя работна среща на българските партньори по проект „Транснационална инициатива за подпомагане на завършилите висши учебни заведения и предприемачество“ Целта на срещата бе да се обсъдят предстоящите дейности по проекта и да се координират инициативите на тримата български партньори.

В дискусиите участваха представители на Министерството на икономиката и на Българската мениджмънт асоциация от Благоевград. Основно внимание бе отделено на взаимния обмен на информация за съдържанието и програмите на подготвяните двустранни и многостранни работни срещи, обученията и консултациите на млади предприемачи  на територията на област Смолян, област Кърджали и област Благоевград. Бяха споделени „добри практики“ от досегашната работа по проекта. Участниците в проекта обсъдиха и пряката работа с младите хора, както и сътрудничеството с местните администрации и другите представители на бизнеса. Експертите обсъдиха и виртуалния бизнес инкубатор. неговото пилотно използване от включените в проекта млади хора от Гърция и България.

Участниците в срещата уточниха графика на предстоящите събития с участието на партньорите от Гърция и отговорностите, свързани с тяхната подготовка на територията на българските региони.