19.02.2015

В сайта на ИА ГИТ българските граждани вече могат да се информират за минималните ставки на възнагражденията, работното време и отпуските, действащи през 2014 г. и 2015 г. в страните от ЕС и държавите – страни по Споразумението за  Европейското икономическо пространство. Данните са събрани и обработени от експерти на Инспекцията по труда, а информацията е предоставена от оторизирани държавни органи в съответните държави или от сайтове, препоръчани от тях. Публикувани са и линкове към тези сайтове.

Това са минималните условия на труд и минималните ставки на заплащане, които всеки работодател в страна-членка трябва да осигурява на своите наети работници и служители, независимо дали те са граждани на съответната държава или на друга от ЕС. Според българското и европейското законодателство работодателят е длъжен да осигури и на командированите за повече от 30 дни работници и служители в други страни-членки минималните условия на труд и на възнаграждение в приемащата държава.

В България от 1 януари 2015 минималната работна заплата е 360 лв. Платеният годишен отпуск, който се полага на работещите по трудови договори е най-малко 20 работни дни на година. Работното време е по 8 часа на ден, общо 40 часа на седмица.

В прикачения файл по-долу са минималните условия на труд и минималните ставки на заплащане, които всеки работодател в страна-членка трябва да осигурява на своите наети работници и служители, независимо дали те са граждани на съответната държава или на друга от ЕС. Според българското и европейското законодателство работодателят е длъжен да осигури и на командированите за повече от 30 дни работници и служители в други страни-членки минималните условия на труд и на възнаграждение в приемащата държава.

Таблицата с минималните ставки и условия на труд е публикувана на сайта на ИА ГИТ, в раздела „За работодатели и работещи“, подрубрика: „Работа на български граждани в чужбина“.

 

Дата: 19.02.2015

Източник: ГИТ

Прочетено: 1670