Дата: 26.03.2015

Източник: в. Сега

Прочетено: 1206

Всеки бежанец в България "струва" 53 пъти по-малко от бежанец в Естония по "ценоразписа" на Европейската комисия, показва отпуснатата сума по фонд "Убежище, миграция и интеграция" (ФУМИ). ЕК одобри вчера 22 нови многогодишни национални програми по линия на ФУМИ и фонд "Вътрешна сигурност" (ФВС) за периода 2014-2020 г. на обща стойност около 1.8 млрд. евро. За България са отпуснати 10 006 777 евро при регистрирани от Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) 4320 бежанци и 2048 търсещи убежище.

Прави впечатление липсата на съответствие между отпуснатите средства и броя на хората, нуждаещи се от европейска помощ. Така например Естония получава малко по-голяма сума от България - 10 156 577 евро, а там са регистрирани от ВКБООН само 81 бежанци и 44-ма кандидати. Близо до сумата за България е още една балтийска република - Литва, която ще получи 9 632 277 евро при регистрирани 951 бежанци и 60 чакащи регистрация. Фактически по-малка сума от България получава Люксембург (7 160 577 евро), която има най-голям БВП на глава от населението в ЕС и четири пъти по-малко бежанци от нашата страна - 1032 души и 844-ма, очакващи бежански статут.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: "Миграцията е един от десетте приоритета на сегашната комисия. Успешното функциониране на миграционната политика във всички нейни аспекти е от съществено значение за успеха на нашите общества като цяло. Ние искаме хората да се радват на благоденствие и да живеят в безопасност. Но държавите членки не могат да постигнат това сами. Ето защо Европейската комисия винаги е подкрепяла по осезаем начин държавите членки и ще продължи да прави това."

Според съобщение на ЕК финансирането по ФУМИ подкрепя усилията на национално равнище с цел подобряване на капацитета за приемане, подобряване на качеството на процедурите по предоставяне на убежище в съответствие със стандартите на ЕС, интегриране на мигрантите на местно и регионално равнище и увеличаване на устойчивостта на програмите за връщане.

Не е ясно как тези цели се постигат при явното несъответствие на числата за нуждите на бежанците, финансовите възможности на приемащите държави и отпуснатите помощни средства. Най-големи са сумите за големите и богати държави в ЕС, където обаче и броят на бежанците е най-голям. Великобритания ще получи 370 425 577 евро при 126 000 бежанци, Франция -265 565 577 евро при 237 985 бежанци, Германия - 208 416 877 евро при 200 805 бежанци.

Чехия обаче взема 2.5 пъти повече от България, при положение че има 2979 бежанци и 371 кандидати и при значително по-добър жизнен стандарт. Малката Словения също получава повече внимание, защото при едва 235 бежанци и 39 кандидати взема 14 725 477 евро. Възможно е България сама да си е виновна за малката сума, защото според достоверен източник в администрацията тя е поискала едва 5-6 млн. евро. Правителствен източник на "Сега" вчера не потвърди, но и не отхвърли тази версия.