Дата: 08.04.2015

Източник: БНР

Прочетено: 3922

Позиция във връзка с публично оповестените виждания на Министерството на труда и социалната политика публикуваха представителните организации на работодателите в България. В нея те изразяват своята изключителна неудовлетвореност и разочарование от изложените от министерството виждания за пенсионната реформа. За препоръките и критиките в "Точно днес" разговаряме с Григор Димитров от Българската стопанска камара.

В документа, качен на сайта на Българската стопанска камара е записано, че представените идеи за промени в пенсионната система не отговарят на изискванията за цялостна структурна реформа, а целят единствено увеличение на приходната част.

Р. П.:Какво точно имате предвид, г-н Димитров?

Григор Димитров: Когато се говори за реформа трябва да бъде разгледана цялата система т. е. нейния вход – това, което влиза в системата, да бъде разгледано как функционира системата и какъв е резултатът от действието на системата.  Ние, в камарата разглеждаме реформата, която трябва да се извърши в пенсионното осигуряване не и само като финансовия ресурс, който се осигурява, а преди всичко като осигуряване на финансова стабилност на пенсионната система и получаване  на адекватни пенсии на хората, които се осигуряват. Така, че, когато говорим за реформа това, което казахме не го видяхме и затова и позицията ни беше такава.

Р. П.: А какво видяхте?

Г. Д.: Видяхме някои несистемно подредени предложения, които се свеждат главно до увеличаване на вноските и  до създаване на по-гъвкав или както казваме ние специалистите по-мек режим за възрастта и за осигурителния стаж за пенсиониране. Има няколко други много съществени фактори, които влияят върху поведението на осигурителната система и ние не видяхме тези фактори , затова и такава беше реакцията.

Първото условие е  да се почисти системата от всички плащания, които нямат осигурителен характер, а имат характер на социално подпомагане. В края на краищата осигурителната система трябва да се разграничи от системата на социалното подпомагане. Тук в осигурителната система всеки, който прави осигурителни вноски трябва да получава пенсия, обезщетения и други полагащи му се обезщетения, които са свързани с неговия осигурителен принос.

По тези причини считаме, че системата е непривлекателна, има силна уравниловка и е една от причините хората да не си правят осигурителни вноски.

Р. П.: И увеличава приходната част на какво?

Г. Д.: Не разглеждаме механичното увеличаване на приходната част на осигурителната система, а искаме тя да бъде свързана с конкретни резултати в онова, което се получава от осигурителната система. Както казах – да няма характер на социално подпомагане, втората ни бележка, много голяма бележка, това е ограничаване на мащабните злоупотреби с придобиване на инвалидни пенсии, които придобиха изключително високи размери – хората, които получават инвалидни пенсии са повече от 450 хиляди души, а всяка година за тези пенсии се изплаща ресурс от държавното обществено осигуряване в размер на 1 милиард и 400 милиона.

Всеки втори, който по същество се е пенсионирал в тези години е за инвалидна пенсия. Тук не се предложиха много ефективни, действени мерки, които да ликвидират това. Ние, разбира се, отново казвам, не сме против това да има инвалидни пенсии, напротив – това е грижа на работодателите, защото тези хора, които са получили някаква инвалидизация трябва да се върнат в полето на труда и да бъдат използвани по добър начин и да има начин да бъдат заместени техните доходи. Но това да стане практика за осигуряване в страната не го подкрепяме.

Р. П.: Вие наричате това прекомерно скъпо удоволствие за обществото?

Г. Д.: Да, да. Средната пенсия само искам да ви кажа две цифри – средната пенсия за инвалидната пенсия е около 220 лв, а средната пенсия е около 320 лв – разлика голяма няма.

Р. П.: Какво предлагате, за да се сложи край както казвате на тази практика?

Г. Д.: Тази практика изисква един изключително комплексен подход т. е. медицинската експертиза да се разграничи с даването на определени придобивки – придобиване на инвалидна пенсия. Знаете, че когато един човек получи право на инвалидна пенсия той не може да бъде уволнен и получава редица придобивки затова. Освен това, освен това ние изискваме тези, които са инвалидизирани да работят тази работа, която съответства на загубената им квалификация т. е. да се съхрани тяхното здраве, а не да продължават да работят същата работа и да получават пенсия за инвалидност. Има и много други неща, които ние сме ги споделяли с министър Калфин и очакваме предложения от Министерството на здравеопазването, от Националния осигурителен институт и разбира се от Министерството на труда и социалната политика предложения за решаване на този проблем.

Цялото интервю можете да чуете ТУК.