Дата: 08.04.2015

Източник: БСК

Прочетено: 2141

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес обявява процедура за избор на изпълнител за разработване на електронни средства и приложения за обучение на стартиращи предприемачи по проект “Транснационална инициатива за подпомагане на завършилите висши учебни заведения и предприемачество”, финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националните бюджети на участващите страни.

Повече информация за конкурса вижте ТУК!

Оферти се приемат до 14.00 часа на 22.04.2015 г.

на адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20, офис 110.