Дата: 20.04.2015

Източник: БСК

Прочетено: 1208

Председателят на Управителния съвет на БСК Сашо Дончев е избран за член на Икономическия и социален съвет. С него представителите в съвета от страна на БСК стават трима. Другите двама са изпълнителният председател на камарата Божидар Данев и заместник-председателят Димитър Бранков. На заседание на ИСС председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Кирил Домусчиев е избран за заместник-председател на ИСС. 

Икономическият и социален съвет е "гражданският парламент" на България. Той обединява различни организации на гражданското общество. В него са представени трите основни групи граждански организации - работодателски, синдикални и други организации.

ИСС е "мостът" между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Неговият статут се регламентира със закон, приет през 2001 г. ИСС е изграден по модела на Европейския икономически и социален комитет - институция, напълно независима от законодателната и изпълнителната власт. ИСС изразява и защитава интересите на гражданското общество, като представя съгласуваните позиции и предложения на членовете му пред изпълнителната и законодателната власт. За целта съветът приема становища и организира публични консултации по значими обществени проблеми - икономически, социални, образователни, демографски, здравни и др.