Дата: 14.05.2015

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 1431

Safe Harbor е основен инструмент за трансфер на лични данни от ЕС към САЩ

 

Някои от неговите елементи, като изпълнение и обхват, трябва да бъдат преразгледани. Следва да се насърчават криптирането и други технически решения, за да стане Safe Harbor по-сигурен, но те не трябва да приемат задължителен характер.

В контекста на текущия преглед на Safe Harbor, BUSINESSEUROPE призовава Европейската комисия да запази съществуващата рамка и да увеличи сигурността й в същото време. Трябва да се гарантира прозрачност и предприятията да са в състояние да разкриват до каква степен да споделят данни с държавни органи за целите на националната сигурност.

Скорошните развития с държавното наблюдение на лични данни нарушиха доверието на гражданите и това доведе до сериозни отрицателни последствия за предприятията и за цифровата икономика като цяло

Правителствата трябва да гарантират съответния баланс между националната сигурност и зачитането на основните права на гражданите. Все пак, дебатът относно обхвата и последиците от дейностите на масово наблюдение от страна на националните правителства се нуждае от много по-широко политическо решение, което е извън установения режим с Safe Harbor.

С цялото становище на BUSINESSEUROPE може да се запознаете от прикачения файл.