Дата: 15.05.2015

Източник: СТИВ Кайро

Прочетено: 1228

По данни на СТИВ Кайро, в делегацията на ЕС в Кайро е постъпила информация за приемането на министерски декрет, с който се въвеждат протекционистични такси за внос на рафинирана захар. Те достигат до 20% от стойността на стоката CIF и не по-малко от 700 е.л./тон (около 85 евро/тон).

ЕС е регистриран като заинтересована страна по случая, което дава право на участие в дискусии по въпроса. В тази връзка Делегацията на ЕС в Кайро призовава страните членки да я информират при наличие от коментари от национални кампании.