Дата: 05.06.2015

Източник: БНР

Прочетено: 3255

Годишните разходи на едно семейство за здраве са се увеличили четири пъти през последните 10 години - от 139 на 553 лева. Това отчетоха експерти на дискусия на Фондация "Фридрих Еберт" и Института за социална интеграция за новата политика в здравеопазването.

Разходите за здравеопазване нарастват през последните 10 години, а се наблюдава влошаване на здравния статус, посочиха експрети на кръглата маса за ново здравеопазване доц.Асен Златев от белодбна болница "Св.София" в сотилицата:

Парадокс. Увеличаваме финансите в пъти, разкриване на огромен брой болници - 400, най-вече в частния сектор, диспропорция и едновременно с това пълно несъответствие  между нарастващия брой на болниците, между пъти повече разходи и влошен демографски статус на населението. Кадрови колапс.

Бългалите не са равнопоставени по достъпа до здравна грижа. В големите градове има сърхконцентрация на мединска услуга за сметка на по-малките. Експертите предложиха
зравната вноска да се приравни на данък общ доход. Д-р Емил Райнов - заместник-председател на здраната комисия:

Много бърз и ефективен метод за решаване на този проблем - здравната вноска се приравнява от данък общ доход. Ефект - плащат всички работещи върху целият доход, в това число и работещите, освободени до момента. Няма нищо страшно в това. Могат да си го позволят.

У нас разходите за лекарства с лични средства са 47 на сто, а с обществени - 22 на сто, като средно за Европа с лични средства се плаща 15 - 20 на сто.