Дата: 03.07.2015

Източник: БСК

Прочетено: 1071

"Българската стопанска камара приема за необходими голяма част от предложените изменения и допълнения на Закона за социалното подпомагане, целящи усъвършенстване и привеждане в частично съответствие спрямо изискванията на ЗОАРАКСД относно правната регламентация на регистрационните и лицензионни режими." 

Това се казва в Становище на БСК относно проекта на ЗИД на Закона за социално подпомагане, обсъден днес, 3 юли 2015 г., от Националния съвет за тристранно сътрудничество.

  • въвеждането на индивидуален подход и преценка на потребностите от подкрепа на нуждаещите се лица, като индивидуалната оценка се извършва от мултидисциплинарен екип;
  • разширяването на ангажираността на кметовете в процеса на предоставяне на социалните услуги;
  • намаляването на административната тежест чрез облекчаване на процедурите за лицензиране и регистрация на доставчиците на социални услуги и др.

 

Същевременно, според БСК следва да бъдат допълнително прецизирани част от текстовете и да бъдат отстранени съществени празноти в механизма на предоставяне на социалните услуги.

Пълен текст на становището е публикуван ТУК