Дата: 17.07.2015

Източник: БСК

Прочетено: 1703

 

Отстъпка от добавката за зелена енергия да ползват предприятията с потребление над 5 ГВтч, предлага БСК в позиция по проекта за Наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВЕИ.

БСК принципно възразява срещу всякакви форми на държавна помощ, тъй като подобна намеса в пазарните отношения руши конкурентната среда. "Самите ценови добавки за енергия от ВЕИ са следствие от държавна помощ. С проекта за Наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВЕИ практически се прави опит деформациите, създадени в резултат от държавна помощ, да се лекуват отново с държавна помощ", се казва в становището на БСК.

В позицията се уточнява, че принципна позиция на БСК е гарантирането на равнопоставеност на всички участници на пазара, но в случая трябва да се отчитат Насоките на ЕК за държавна помощ в областта на околната среда и енергетиката, в т.ч.:

 1. Насоките на ЕК следват философията за подкрепа на конкретни сектори на икономиката, които имат важно място в световния износ, но под натиска на енергийните цени стават неконкурентоспособни. Т.е. Европа подкрепя конкурентоспособността на своята продукция в рамките на световния пазар.
   
 2. Почти всички страни-членки на ЕС прилагат тази възможност, за да поддържат конкурентоспособността на определени свои сектори, които са с голям дял в износа. Това поставя българските производители в неконкурентна позиция спрямо субсидираната продукция в другите страни от ЕС. Ето защо, България не трябва да пропуска възможността да предостави допустимата от ЕК държавна помощ за подпомагане на най-засегнатите производства, с голям дял на електроенергията в себестойността на продукцията.
   
 3. Ако се приложи принципът за подпомагане на всички засегнати, а не за най-засегнатите (каквито са изискванията на Насоките на ЕК), напълно реалистично е ЕК да откаже нотификация на българската наредба.
   
 4. За различните си политики (гарантиране на равен достъп до пазара, насърчаване на малките предприятия и защита на големите износители) Европейският съюз прилага различни инструменти. Държавната помощ е инструмент, насочен към защита на големите износители и поставянето на граници на помощта не следва да се разбира като дискриминационна мярка спрямо останалата част от предприятията.
   
 5. По дефиниция държавната помощ е изключение и не може да се отнася за всички.

 

***

Позицията на БСК можете да видите ТУК

Извадки от Насоките на ЕК в частта, отнасящи се
до Наредбата, са публикувани ТУК