Дата: 10.08.2016

Източник: БСК

Прочетено: 2546

Европейската комисия одобри без възражения мерките за облекчаване на разходите на големите индустриални консуматори за зелена енергия. Окончателното публично публикуване на Наредбата за намаляване тежестта върху българския бизнес, свързана с разходите за възобновяема енергия, предстои след отпечатването ѝ във вестника на Еврокомисията. Наредбата ще влезе в сила със задна дата от 1 август 2015 година и ще важи до 31 декември 2020 година.

За да се използва отстъпката за индустриалните консуматори от компонентата в цената за електроенергия, свързана с разходите за възобновяема енергия, те следва да отговарят на определените в наредбата критерии. Според проучване на БАН, на тези критерии отговарят над 100 български фирми.

ЕК е одобрила официално и схемата за подкрепа на възобновяемата енергия с преференциални цени, разписана в Закона за възобновяемата енергия от 2011 година.

В свързаните публикации, може да проследите дългогошната активност на БСК по приетата Наредба.

***

Българска стопанска камара предлага допълнителни разяснения и помощ при подготовка на документите на фирмите, които отговарят на критериите и имат желанието да се възползват от предвидените мерки за облекчаване на разходите.