Дата: 23.07.2015

Източник: novini.bg

Прочетено: 2144

България е заявила в Европейското патентно ведомство едва 22 патента, докато водещата страна по този показател в ЕС Германия има над 22 000 заявки, отчита анализ на Евростат за регистрираните иновации през 2012 г. в ЕС. По данни на НСИ в областта на научно-изследователската и развойна дейност у нас през посочения период са работили над 22 хиляди души, от които 16 хиляди са били изследователи. За сравнение - през 2000 г. в областта на науката и иновациите у нас са работили общо 16 хиляди души, от които 10 хиляди са били изследователи. Други водещи страни, които имат най-висок брой заявени патенти са Франция - 8300, Обединеното кралство - 5100, Италия - 4200 и Холандия - 2800. От трети страни най-голям брой заявки за патенти са регистрирани от САЩ - 28 500 и Япония - 22 700, следвани от Южна Корея - 5900 и Китай - 5500. Най-нисък брой заявени патенти европейската статистика отчита от страна на Малта - едва 2 броя, Кипър - 5, Латвия - 14 и Литва - 18. Патентните заявки в областта на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) до Европейското патентно ведомство са сравнително концентрирани в една малка група от държави-членки на ЕС. Най-голям брой на ИКТ приложения за патенти са регистрирани в Германия, Франция, Великобритания, Холандия, Швеция, Белгия и Италия - общо над 87 процента от заявленията за патенти в областта на ИКТ, направени от ЕС-28 през 2012 година, отчита европейската статистика. Евростат класира и Топ-30-те региона в ЕС-28, където най-мощно се развиват високите технологии. Прави впечатление, че сред 30-те европейски града с най-високо развитие на технологиите - 15 са германски градове. Класацията на градовете с най-високо развитие на ИКТ се оглавява от Париж. Следват - Дюселдорф, Мюнхен, Шутгарт, Хамбург, Франкфурт на Майн, Нюрнберг, Берлин, Гренобъл и др. Според анализа европейската рамка за патент е доста сложна, тъй като националните системи съществуват съвместно с европейския патент, като се включва и трета система - единния патент. Единният патент - или "европейски патент с единно действие" - е издаван от Европейското патентно ведомство (ЕПВ) съгласно правилата и процедурите на Европейската патентна конвенция, към която, по искане на притежателя на патента, единно действие се дава за територията на 25-те държави-членки на ЕС, участващи в единна схема за патент. Технологичните промени и иновации са основните области на икономическия анализ в индустриализираните страни, тъй като те са определящи фактори за производителността и конкурентоспособността, отчита анализът. В този контекст, науката и технологиите дейности са от решаващо значение за икономическото развитие и просперитета в ЕС, отбелязва анализът на Евростат. По данни на германската статистическа служба на първо място в света по износ на продукти в областта на високите технологии е Южна Корея - около 30 на сто от износа на страната. На второ и трето място са Китай - 25 на сто от износа и САЩ - 18 на сто от износа. Германия се нарежда на девета позиция с около 11 на сто износ на продукти в областта на високите технологии.

Прочети повече на: http://www.novini.bg/news/295225-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-22-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-1000-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8.html

България е заявила в Европейското патентно ведомство едва 22 патента, докато водещата страна по този показател в ЕС Германия има над 22 000 заявки, отчита анализ на Евростат за регистрираните иновации през 2012 г. в ЕС. По данни на НСИ в областта на научно-изследователската и развойна дейност у нас през посочения период са работили над 22 хиляди души, от които 16 хиляди са били изследователи. За сравнение - през 2000 г. в областта на науката и иновациите у нас са работили общо 16 хиляди души, от които 10 хиляди са били изследователи. Други водещи страни, които имат най-висок брой заявени патенти са Франция - 8300, Обединеното кралство - 5100, Италия - 4200 и Холандия - 2800. От трети страни най-голям брой заявки за патенти са регистрирани от САЩ - 28 500 и Япония - 22 700, следвани от Южна Корея - 5900 и Китай - 5500. Най-нисък брой заявени патенти европейската статистика отчита от страна на Малта - едва 2 броя, Кипър - 5, Латвия - 14 и Литва - 18. Патентните заявки в областта на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) до Европейското патентно ведомство са сравнително концентрирани в една малка група от държави-членки на ЕС. Най-голям брой на ИКТ приложения за патенти са регистрирани в Германия, Франция, Великобритания, Холандия, Швеция, Белгия и Италия - общо над 87 процента от заявленията за патенти в областта на ИКТ, направени от ЕС-28 през 2012 година, отчита европейската статистика. Евростат класира и Топ-30-те региона в ЕС-28, където най-мощно се развиват високите технологии. Прави впечатление, че сред 30-те европейски града с най-високо развитие на технологиите - 15 са германски градове. Класацията на градовете с най-високо развитие на ИКТ се оглавява от Париж. Следват - Дюселдорф, Мюнхен, Шутгарт, Хамбург, Франкфурт на Майн, Нюрнберг, Берлин, Гренобъл и др. Според анализа европейската рамка за патент е доста сложна, тъй като националните системи съществуват съвместно с европейския патент, като се включва и трета система - единния патент. Единният патент - или "европейски патент с единно действие" - е издаван от Европейското патентно ведомство (ЕПВ) съгласно правилата и процедурите на Европейската патентна конвенция, към която, по искане на притежателя на патента, единно действие се дава за територията на 25-те държави-членки на ЕС, участващи в единна схема за патент. Технологичните промени и иновации са основните области на икономическия анализ в индустриализираните страни, тъй като те са определящи фактори за производителността и конкурентоспособността, отчита анализът. В този контекст, науката и технологиите дейности са от решаващо значение за икономическото развитие и просперитета в ЕС, отбелязва анализът на Евростат. По данни на германската статистическа служба на първо място в света по износ на продукти в областта на високите технологии е Южна Корея - около 30 на сто от износа на страната. На второ и трето място са Китай - 25 на сто от износа и САЩ - 18 на сто от износа. Германия се нарежда на девета позиция с около 11 на сто износ на продукти в областта на високите технологии.

България е заявила в Европейското патентно ведомство едва 22 патента, докато водещата страна по този показател в ЕС Германия има над 22 000 заявки, отчита анализ на Евростат за регистрираните иновации през 2012 г. в ЕС. По данни на НСИ в областта на научно-изследователската и развойна дейност у нас през посочения период са работили над 22 хиляди души, от които 16 хиляди са били изследователи. За сравнение - през 2000 г. в областта на науката и иновациите у нас са работили общо 16 хиляди души, от които 10 хиляди са били изследователи. Други водещи страни, които имат най-висок брой заявени патенти са Франция - 8300, Обединеното кралство - 5100, Италия - 4200 и Холандия - 2800. От трети страни най-голям брой заявки за патенти са регистрирани от САЩ - 28 500 и Япония - 22 700, следвани от Южна Корея - 5900 и Китай - 5500.

Най-нисък брой заявени патенти европейската статистика отчита от страна на Малта - едва 2 броя, Кипър - 5, Латвия - 14 и Литва - 18. Патентните заявки в областта на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) до Европейското патентно ведомство са сравнително концентрирани в една малка група от държави-членки на ЕС. Най-голям брой на ИКТ приложения за патенти са регистрирани в Германия, Франция, Великобритания, Холандия, Швеция, Белгия и Италия - общо над 87 процента от заявленията за патенти в областта на ИКТ, направени от ЕС-28 през 2012 година, отчита европейската статистика. Евростат класира и Топ-30-те региона в ЕС-28, където най-мощно се развиват високите технологии. Прави впечатление, че сред 30-те европейски града с най-високо развитие на технологиите - 15 са германски градове. Класацията на градовете с най-високо развитие на ИКТ се оглавява от Париж. Следват - Дюселдорф, Мюнхен, Шутгарт, Хамбург, Франкфурт на Майн, Нюрнберг, Берлин, Гренобъл и др.

Според анализа европейската рамка за патент е доста сложна, тъй като националните системи съществуват съвместно с европейския патент, като се включва и трета система - единния патент. Единният патент - или "европейски патент с единно действие" - е издаван от Европейското патентно ведомство (ЕПВ) съгласно правилата и процедурите на Европейската патентна конвенция, към която, по искане на притежателя на патента, единно действие се дава за територията на 25-те държави-членки на ЕС, участващи в единна схема за патент. Технологичните промени и иновации са основните области на икономическия анализ в индустриализираните страни, тъй като те са определящи фактори за производителността и конкурентоспособността, отчита анализът.

В този контекст, науката и технологиите дейности са от решаващо значение за икономическото развитие и просперитета в ЕС, отбелязва анализът на Евростат. По данни на германската статистическа служба на първо място в света по износ на продукти в областта на високите технологии е Южна Корея - около 30 на сто от износа на страната. На второ и трето място са Китай - 25 на сто от износа и САЩ - 18 на сто от износа. Германия се нарежда на девета позиция с около 11 на сто износ на продукти в областта на високите технологии.