Дата: 09.03.2016

Източник: ЕPO

Прочетено: 1488

Европейското патентно ведомство (ЕПВ) обяви годишните си резултати за 2015 година.

Някои от основните констатации са:

  •  През 2015 г. европейските регистрации за патент нарастват почти до 279 000 (през 2014 - 274 000, + 1,6%).
  • Броят на европейските патентни заявки нараства до 160 000 през 2015 г. (през 2014 - 152 700, + 4,8%).
  • Това увеличение идва главно от компании от САЩ (+ 16,4%) и Китай (+ 22.2%).
  • САЩ, Германия, Япония, Франция и Холандия са основните пет страни на произход със заявки за европейски патент през 2015 г.
  • Броят на продуктите (като търсене и проверки), обработени от патентните проверители на ЕПВ нараства с 14% през 2015 г. до 365 000. ЕПВ публикувани повече от 68 000 издадени патенти, което представлява увеличение от близо 6% през 2014 г. и е най-големият брой регистриран досега. Само 48% от подадените заявления са станали европейски патент.

По-подробна информация за резултатите е достъпна на адрес: https://www.epo.org/news-issues/news/2016/20160303.html