Дата: 27.07.2015

Източник: БСК

Прочетено: 1979

Повече от 1000 фирми в 28 града на България ще протестират на 29 юли т.г. от 11 ч. срещу повишението на цената на електроенергията от първи август, обяви Камен Колев, зам.-председател на БСК по време на пресконференция на четирите национално представителни организации на работодателите и в присъствието на двата синдиката. Към момента повече от 6000 индустриалци, работници и служители ще протестират в столицата. Очакват се и поддръжници от други градове. В призива за протеста се казва: "Не на мафията! Не на грабежа! Да на реформите! Да на пазарните цени в енергетиката!".

Представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и БФИЕК, смятат, че над българските предприятия е надвиснала гилотината на 15-20 процентно повишаване на цената на електроенергията.

Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ, заяви, че енергетиката е нереформиран сектор – има много интереси и финансови ресурси. Според него, между двете четения на промените в Закона за енергетиката лобистки интереси са обезсмислили прилагането на мерките и резултатите от тях. Той каза, че до 2020 г. 16% от крайното потребление трябва да е от ВЕИ, а към 2015 има 18%, което е преизпълнение. Въпреки това са гласувани допълнителни преференции за производителите на енергия от биомаса. „Това ще е следващият камък, който ще обърне енергетиката“, коментира още Добрин Иванов. Той прогнозира фалити, загуба на работни места и конкурентоспособност, което ще рефлектира върху приходите за бюджета. Следва КЕВР да прецени всички рискове, свързани с решението за цените на електроенергията, което ще вземе, заключи той.

Камен Колев, зам.-председател на БСК, обяви, че са намерени резерви и набелязани промени, които да се справят с дефицита в НЕК от около 400 млн. лв. „Ние държим самата енергетика и индустрията да останат конкурентноспособни“, коментира Колев той. Всички мерки, които бяха приети и за които бе достигната договорка с изпълнителната и законодателната власт, означават, че ще има повишаване в цените. Не толкова високо, колкото първоначалното, но „еднакво неприемливо за индустрията“ допълни заместник-председателят на БСК.  Ние прогнозираме, че НЕК ще предприеме увеличение на цените, включително за индустрията – ще има тежки последствия за нея. Много от нашите членове изразиха желание за протестни действия, четирите работодателски организации ги оглавиха.“, каза още Колев и добави, че ще има протести в 29 града и на самите работни места.

Александър Димитров, директор „Икономически анализи и политики“ в БТПП, заяви, че бизнесът е доволен от срещите с министър-председателя за набелязване на мерки и пътна карта за намаляване на разходите на държавни структури (включително НЕК), преосмисляне на изкупната цена на някои производители, разкриване на условията за изкупуване на някои производители и за преосмисляне на таксата задължения към обществото. „Казали сме на всички наши членове да протестират със законови средства, доколкото могат“, заключи той.

Евгений Иванов, изпълнителен директор на КРИБ, обяви, че в продължени на два месеца бизнесът е набелязал мерки, които да позволят на КЕВР да се откаже от решението си за повишение на цените. Тези 200 млн. лв., които са събрани до момента обаче, са били разпределени за нов тип ВЕИ – „добив на енергия от оборски тор“. Може ли 3-4 души с интереси тихомълком да си отредят тези 200 млн. лв., попита Иванов. Излиза, че бъдещето не е базовата индустрия – това ни накара в сряда да се съберем, каза още той. „Протестът няма да е щадящ. ЕСО ще се усетят за какво става дума. Ще има присъствие по улиците. В 11.00 ч. пред МС, по Дондуков пред КЕВР, през жълтите павета до Парламента и обратно.“, каза още Иванов. Според него, до момента са потвърдили 5-6 хиляди души, като броят расте с всеки час. Той иска властта да чуе протеста и да реши, че им трябва още време за поправка на ценовото решение.

Константин Стаменов, председател на БФИЕК, също поиска новата цена за задължения към обществото да влезе в сила по-късно – от 1 януари 2016 г. и да има пътна карта за краткосрочно справяне с дефицитите и недопускане на нови такива в енергетиката. Той обясни, че цената задължение към обществото може да се използва за допълнително „фактуриране“ на бизнеса от страна на властта с 200 или 500 млн. лв., ако сега се допусне такъв подход. Стаменов каза, че по предварителни разчети, ако се осъществи само мярката за създаване на фонда с 5-те процента, намалението на добавката спрямо прогнозната цена, обявена от КЕВР в края на юни, ще е с по 2-3 лв. Според него, крайният ефект на мерките клони към 0. Той поиска отлагане на новото ценово решение за 1 януари 2016 г. след като бъде изработена пътна карта.

Светослав Глосов, председател на Камарата на строителите в България припомни, че договорите са такива, че няма възможност да се променят цените на строителството и строителите няма да могат да вземат парите, които са платили за материали. Съответно това ще доведе до растеж на сивата икономика и неплащане на осигуровки и заплати. Той заяви, че строителите твърдо стоят зад индустрията и затова участват в общата пресконференция.

Николай Ненков от КНСБ заяви, че синдикалните структури ще участват в протеста. Бяха взети някои добри решения, най-вече за преговорите с американските централи, преосмислянето на цените за ВЕИ и ВЕКП, но се създава напрежение между индустриалци и енергетици, каза той. Индустриалците ще бъдат ударени с повишаването на задълженията към обществото, въпреки отстъпката, която не е чак толкова голяма и не обхваща голяма част от индустриалците – само тези с потребление над 10 GWh годишно, каза той. Според него, таксата от 5% ще постави на колене някои от производителите – например ТЕЦ Марица изток 2, която беше на загуба за 2014 г. и може да бъде „завлечена“ още повече. Той предложи идеята фонд да изкупува скъпата зелена енергия, а търговско предприятие да я продава чрез зелени сертификати и други финансови инструменти, за да не губи НЕК по 500 млн. лв. на година.

***

Оттук можете да изтеглите следните документи: