Дата: 07.08.2015

Източник: БНР

Прочетено: 1341

Световната банка отново ще проверява българската енергетика и ще предложи изход от тежкото положение, в което се намира тя. В края на мандата на служебния премиер Марин Райков, Банката вече представи доклад за състоянието на сектора и отчете проблеми като непрозрачност, корупция и недостатъчно независим енергиен регулатор.

На базата на новия анализ, който трябва да е готов в началото на следващата година, българското правителство ще избере модел и пътна карта за либерализацията на електроенергийния пазар, която се очаква да стане факт през февруари-март 2015-та. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова отбеляза, че България е закъсняла с либерализацията, но това ще и позволи да избере най-добрите практики за нея. Тя допълни, че анализът на банката трябва да предложи модел за компенсиране на НЕК, тъй като и след либерализацията тя ще продава тока на цена, по-ниска от тази, на която го купува:

 Компенсаторен механизъм, който ще гарантира, че НЕК няма да генерира такъв дефицит.

Договорът със Световната банка е за шест месеца, като в средата на този период финансовата институция трябва да представи междинен доклад.

Запитана дали либерализацията на пазара за бита трябва да бъде отложена с няколко месеца заради опасения, че токът за домакинствата ще поскъпне скокообразно,  Петкова отговори:

 Ние не изключваме нито един вариант, който би бил от полза за битовите потребители.