Дата: 02.09.2015

Източник: БНР

Прочетено: 1365

Над 87 000 души са променили пенсионния си фонд през първите шест месеца на годината, сочат данните на Комисията за финансов надзор. Прехвърлянето на средства от индивидуалните партиди е единствено между частните пенсионни фондове, тъй като все още практически не са влезли в сила законовите промени, според които парите за втора пенсия могат да се местят в НОИ.

Малко над 2% от хората, които имат индивидуални партиди в пенсионните фондове, са променили дружеството, в което се осигуряват през първите шест месеца на годината. Според Комисията за финансов надзор по-активни са хората с партиди в универсалните и професионалните фондове – или именно тези, които след практическото влизане в сила на промените за втората пенсия, ще имат право да преместят парите си в държавното обществено осигуряване. Хората, преместили партидите си от доброволните фондове – т.е. от третия стълб на системата, са едва 0,17 на сто.

Общият размер на прехвърлените средства през първата половина на годината от един в друг съответен фонд е 198 млн. лева, по-голямата част от които са преместени между универсалните фондове. Процентът на преместените средства в универсалните и професионалните фондове е малко над 2,5 на сто, а при доброволните – под 0,3 на сто.