Дата: 24.09.2015

Източник: Некст консулт

Прочетено: 812

В периода 19-23 октомври 2015 ще се проведе първата по рода си LEAN КОНФЕРЕНЦИЯ В БЪЛГАРИЯ, която ще бъде съчетана с референтни визити за обмяна на опит в няколко производствени предприятия, сред които Сенсата Технолоджис България, ФЕСТО Производство, Либхер - Хаусгерете Марица и Язаки България. Събитието е организирано от водещата на българския пазар компания за управленско консултиране – НЕКСТ КОНСУЛТ, заедно с PPORF Development Institute Inc., Япония и Organisation Development International (ODI), Южна Африка.  


Участниците в Първата международна LEAN конференция в България ще имат възможността да се запознаят със същността на т. нар. LEAN философия и ползите от нейното прилагане в областта на оперативната дейност.

LEAN е управленска философия, фокусирана върху постоянно подобрение на дейностите и процесите в една компания, които създават стойност за крайния клиент и елиминиране или минимизиране на онези, които не добавят стойност за клиента, генерират разходи и се считат за излишни загуби.

Предстоящата LEAN конференция ще събере на едно място водещи консултанти и специалисти от Япония, Германия, Южна Африка, България, Русия, Хърватия и др., които ще споделят дългогодишния си опит във внедряването на методологията 20 Keys® и ефекта от прилагането на най-добрите LEAN практики от целия свят. Сред гостите ще бъдат собственици и висш мениджърски състав на множество успешни български и чуждестранни компании.

В рамките на програмата на „20 KEYS® МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ И РЕФЕРЕНТНИ ВИЗИТИ ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ 2015“са предвидени две групи мероприятия – „20 Keys® международна конференция“, която ще се проведе на 21 октомври в София Хотел Балкан в столицата, където участие ще вземат водещи експерти в сферата на LEAN и поредица от референтни визити за обмяна на практически опит, по време на които лимитиран брой регистрирани участници ще имат възможност да обменят идеи, опит и знания с ръководителите на добре познати и утвърдени на пазара производствени предприятия, сред които Сенсата Технолоджис България, ФЕСТО Производство, Либхер - Хаусгерете Марица и Язаки България.

Участниците в събитието ще научат повече за прилагането на различни оперативни принципи, инструменти и техники, които спомагат постигането на по-висока производителност, по-добро качеството и по-малко дефекти, оптимизирани материални запаси, по-добра комуникация и разбиране за бизнес целите на компанията, подобрени умения и мотивация на служителите, повишена удовлетвореност на клиентите и още много други ползи.

„20 Keys® международна конференция“ ще се осъществи с подкрепата на Посолство на Япония в Република България, JICA Алумни България и Българската стопанска камара.