Дата: 24.09.2015

Източник: БСК

Прочетено: 1422

Във връзка с проведените в периода 16-23 септември 2015 г. разговори с представители на изпълнителната и законодателната власт относно цените на електроенергията за индустрията, национално представителните организации на работодателите (НПРО) заявяват следното:

 1. Приветстваме възстановяването на диалога и постигнатото съгласие по поставените от НПРО искания, вкл. за отказ от преференциално изкупуване на ел.енергия от инсталации, стартирали работа след 1 октомври 2015 г., и въвеждане на санкции за нарушаващи закона производители на енергия от ВЕИ.
   
 2. Връщането на енергийните цени на нивата отпреди 1 август т. г. е безалтернативно! От проведените разговори стана ясно, че съществуват резерви, които да позволят подобна стъпка, и ние продължаваме категорично да отстояваме това свое искане.
   
 3. Настояваме до 1 октомври т.г. Пътната карта за реформи в енергетиката да бъде факт и да стартира нейното изпълнение. За целта, очакваме в максимално кратки срокове да бъде институционализирана работната група за изработване на пътната карта, вкл. с наши представители.
   
 4. Потвърждаваме настояването си:
  1. Народното събрание да стартира работа по предложените от НПРО промени в Закона за енергетика и Закона за възобновяемите енергийни източници, както и да освободи Иван Иванов от длъжността Председател на Комисията за енергийно и водно регулиране;
  2. Министерският съвет да назначи международен одит на системата на енергетиката;
  3. Министерството на енергетиката да създаде работна група с участие на НПРО за изработване на критерии и методика за избор на членове на управителни органи на държавни дружества в системата на енергетиката.
    
 5. Планираният за 30 септември т.г. национален протест за реформи в енергетиката СЕ ОТЛАГА, но НЕ СЕ ОТМЕНЯ! Запазваме готовността си за повторното му насрочване, в случай че работата по исканията на НПРО не стартира с договорената с институциите интензивност.