Дата: 18.11.2015

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 3104

В навечерието на Асамблеята за малки и средни предприятия (МСП), която ще се проведе в Люксембург на 19 - 20 ноември 2015 г., BUSINESSEUROPE и Европейската асоциация на занаятчиите, малките и средни предприятия (UEAPME) публикуваха съвместно видео послание и изявление. Съвместана им инициатива апелира към подобряване и засилване на политиката на Съюза за МСП.

МСП се нуждаят от преразглеждане на политиката на ЕС в следните области:

  • По-добър достъп до финансиране;
  • Подобряване на достъпа до пазари;
  • Подпомагане на предприемачеството;
  • Намаляване на ненужните и утежняващи бюрократичните пречки;
  • Справяне с недостига на квалифицирана работна ръка.

За да подкрепи политическата линия на Европейската комисия, за интегриране проблемите на МСП във всички политики на ЕС, Комисията следва стриктно да спазва собствените си принципи за регулиране:

  • Принципът "Мисли първо за малките";
  • Принцип за извършване на задължителна проверка за МСП в оценката на въздействието на всяка нова политическа инициатива на ЕС.

В основата на политиката за МСП на ЕС е съществуващият “Акт за малкия бизнес”- (SBA-Small business act). Същият трябва да се преразгледа и ревизира, за да се установи бъдещата стратегия за МСП на Европейския съюз.

Моля, вижте видео посланието на Маркус Байер, генерален директор на BUSINESSEUROPE и Питър Фарос, генерален секретар на UEAPME тук.

Съвместното изявление е достъпно тук.