Дата: 04.12.2015

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 2607

В писмо до председателите на Европейските комисия, съвет и парламент, както и до премиера на Канада, 17 европейски и канадски работодателски, индустриални и секторни асоциации подкрепят и настояват за скорошно ратифициране на глобално споразумение между ЕС и Канада през 2016 г.

CETA представлява най-амбициозното и всеобхватно споразумение за икономическо партньорство, което правителствата на ЕС и Канада някога са договаряли. То ще открие нови възможности за създаване на работни места, за търговия и инвестиции за предприемачите и гражданите, както в ЕС, така и в Канада.

След прилагането на споразумението, очакванията на BUSINESSEUROPE и на бизнеса от двете страни на Атлантическия океан са за нарастване на годишните приходи на 11.6 милиарда € за ЕС и на 12 млрд канадски долара за Канада, укрепване на растежа и заетостта и издигане на стратегическото партньорство между ЕС и Канада на ново равнище.

Европейските и канадските бизнес общности призовават правителствата на Канада и на 28-те държави членки на ЕС да сключат споразумение, което да обхваща следните важни елементи:

  • Премахването на митата върху почти всички продукти и намаляване на техническите бариери пред търговията;
  • Клаузи за митнически и търговски облекчения, като например достъп до предварителни решения за произхода или тарифната класификация на продуктите, както и автоматизирани гранични процедури, където е възможно;
  • Цялостно и справедливо покритие на пазарите за правителствени поръчки, включително и на под-федерално ниво в Канада и ЕС;
  • Подобряване на достъпа до пазарите за услуги и инвестиции, като телекомуникационни, пощенски и транспортни услуги;
  • Амбициозен и по-висококачествен резултат от интелектуалната собственост, което да създаде равни условия за иновативните индустрии;
  • Запазването на надеждни и научнообосновани стандарти за безопасност на храните в Канада и ЕС;
  • Всеобхватна и модерна глава за инвестициите;
  • Потвърждаване на суверенното право за регулиране и
  • Значителни търговски подобрения в достъпа до селскостопанските и промишлените пазари, които зачитат изискванията и защитите на правилата за произход.