Дата: 20.11.2017

Прочетено: 3566

В рамките на разработената от БСК информационна система за оценка на компетенциите на работната сила MyCompetence функционира платформа за е-обучения.

Обученията са безплатни, но е необходимо потребителите да се регистрират в платформата.

Списъкът с обучения се допълва непрекъснато.