Дата: 23.02.2016

Източник: БСК

Прочетено: 1085

Готовност за партньорство при изпълнението на проекти по оперативните програми на Европейския съюз изрази на работна среща с представители на БСК и браншови организации Областният управител на Софийска област г-жа Росица Иванова.

Работната среща се проведе на 22 февруари 2016 г. по покана на БСК и нейни членове от браншови организации.

Целта бе да бъдат представени идеите на бизнеса за реализирането на съвместни проекти с Областната администрация по няколко оперативни програми.

Г-жа Иванова и екипът й бяха приветствани от г-н Божидар Данев – изпълнителен председател на БСК, който благодари за дългогодишното партньорство и изрази готовност за бъдещо ползотворно сътрудничество. На свой ред г-н Кирил Желязков, директор в БСК, представи трите проекта, които БСК предлага да бъдат реализирани съвместно с Областната администрация на Софийска област.

Първият от тях е насочен към опазването на околната среда и цели анализ, разработване и прилагане на традиционни решения за повишаване енергийната ефективност на сгради. Вторият проект е ориентиран към сферата на туризма. Планира се разработването на транснационални туристически продукти. Третият проект е насочен към науката и развитието на технологиите. Намеренията са да бъде учреден Център за върхови постижения в областта на мехатрониката и чистата индустрия, обединяващ потенциала на научните среди и потребностите на индустрията от иновации.

В рамките на дискусията, Областният управител заключи, че всички те биха могли да се реализират. По думите на г-жа Иванова експертите от Областната администрация са отворени за съдействие и са готови да се включат в работни групи по различните предложения.