Дата: 31.03.2016

Източник: БСК

Прочетено: 2330

Българската стопанска камара стартира набирането на
заявления за участие в конкурса на Наградите „ИН-5“ –
за принос в развитието на българската икономика.

Наградите „ИН-5“ са учредени през 2005 г.
по повод 25-годишнината от основаването на БСК.

Името на наградите 
отразява петте основни стълба на икономическия просперитет: 
ИНдустрия, ИНвестиции, ИНовации, ИНициатива, ИНтелект. 

Наградите се връчват в следните категории:

  1. Микро- и малки предприятия – с до 49 наети на трудов договор лица и годишен оборот до 5 млн. лв.;
  2. Средни предприятия – от 50 до 249 наети на трудов договор лица и годишен оборот до 15 млн. лв.;
  3. Големи предприятия – над 250 наети на трудов договор лица и годишен оборот над 15 млн. лв.
  4. Научни или учебно-научни организации;
  5. Физически лица, с принос за развитието на българската икономика

*

Голямата награда – пластика „Икар”, e изработена от талантливия български скулптор проф. Велислав Минеков.

Носителите на Голямата награда „ИН-5” се вписват в Почетната книга на БСК и получават правото на безплатни публикации в сайта на БСК в продължение на 12 месеца за новости в пазарното и индустриалното им развитие, вкл. въведени нови технологии и производствени мощности, пазарни и/или научни достижения, развитие на нови продуктови линии, налагане на нови марки, сертифициране на производството и продукцията и др. 

Наградените юридически и физически лица имат правото да ползват логото на наградата „ИН-5” в своите проспекти и др. информационни материали, спазвайки утвърдения Регламент за ползване на името и логото.

*

Заявления за участие се приемат до 15 април 2016 г. 
на адрес: София 1000, ул. „Алабин” 16-20, 
факс: 02/ 987 26 04 или e-mail: in-5@bia-bg.com

Участието в конкурса е безплатно!

Официалната церемония по награждаването ще се проведе 
на 25 април 2016 г., от 11.00 часа, в конферентната зала на БСК.

Пълна информация за наградите „ИН-5“ вижте ТУК!

________

Заявление за фирми:  

 Заявление за научни организации:  

Заявление за бизнес организации:  

*