Дата: 21.04.2016

Източник: Front.bg

Прочетено: 1151

Германските инвеститори в България са доволни от данъчната система и данъчните ставки.

Германските инвеститори в България са доволни от данъчната система и данъчните ставки, но са разочаровани от професионалната и академичната квалификация на работната ръка, от високите нива на корупция и непредвидимата съдебна система, съобщава "Дневник".
 
Проблемите са очертани от поредната анкета сред ръководителите на германски компании в България, организирана от Германско-българската индустриална и търговска камара.
 
Резултатите показват, нагласите на на германския бизнес в 16 държави от Централна и Източна Европа България е на най-добри позиции - съответно първо и трето място, единствено в категориите "Данъчната тежест" и "Данъчна система".
 
Тези фактори не са достатъчни, ако липсва добре работеща съдебната система, ако липса социална и политическа стабилност, коментират авторите на изследването.
 
В момента България се намира на 14-то място по правна сигурност като изпреаваме единствено  Албания и Босна и Херцеговина. По борба с корупцията и престъпността е на 15-то място преди Косово , по ефективност на публичната администрация е на 11-та позиция, а по прозрачност на обществените поръчки е последна.
 
Сравнението на резултати с отговорите от миналогодишната анкета не сочи промяна.

По политическа и социална стабилност България се изкачва от 14-то (2015 г.) на 10-то място, но остава под средната за Централна и Източна Европа стойност. Оценката на фирмите, работещи в България обаче е по-ниска от миналогодишната, пише още "Дневник".
 
На въпроса  "Бихте ли инвестирали отново в България?" 84 % от анкетираните членове на камарата отговарят положително. 57 % от участниците оценяват икономическата обстановка като задоволителна. Малко над половината - 53%, смятат, че бизнесът им ще се развие в положителна посока, но 42% са на мнение, че износът през тозш година ще се увеличи (от понижение се опасяват само 5 %). 38% от анкетираните смятат, че инвестиционните разходи през 2016 г. ще нараснат, а 50% не очакват промяна, цитирано от "Дневник".
 
Девет процента от анкетираните смятат, че през 2016 г. ще се разделят с част от персонала си, докато 39% прогнозират откриването на нови работни места. За сравнение през 2015 г. от закриване на работни места се опасяваха 6% от участниците в проучването, а 47 % планираха да разширят екипа си.