Дата: 21.04.2016

Източник: БСК

Прочетено: 3446

Институтът за сравнително и международно наказателно право "Макс Планк", Фрайбург, Германия, работи по проект, посветен на борбата с индустриалния шпионаж в европейските фирми, а БСК е партньор на проучването за България.

През 2016 г. България беше избрана, заедно с 4 други страни – Великобритания, Дания, Швейцария и Австрия, да участва и във втория етап на сравнително изследване, който включва интервюта с представители на реалния бизнес по въпросите на сигурността и противодействието на икономическия шпионаж. Като респонденти се предпочитат фирми, чиято дейност е развойна, ориентирана към високи технологии, включва патенти, произведения на интелектуалната собственост. Подходящи участници също са индустриални асоциации, клъстери и институции в помощ на бизнеса.

Представител на Министерство на образованието на Германия – Dr. Bernd Beckert, ще пристигне в България в периода 9-12 май и ще проведе интервюта с 4 компании или организации.

По предварителна информация, въпросите са:

  1. Какви услуги се предлагат от българското правителство в подкрепа на предприятията за предотвратяване на промишлен шпионаж? (Информация, дейности по мониторинг, компетентност, и т.н.)
  2. Как българските предприятия подпомагат държавните органи при справянето с промишления шпионаж?
  3. Каква е официалната процедура за разследване, когато едно предприятие в България установи, че е било нападнато?
  4. Какви допълнителни мерки предлагат експертите и предприятията за подобряване на националната система за борба с промишления шпионаж?

Предвидено е публикуване на обобщените данни в престижните K-серии на електронния бюлетин на института.

При интерес може да се запознаете с проекта на: www.mpicc.de и http://wiskos.de. Ако желаете да участвате в интервюто, моля да съобщите на Веселин Илиев, Тел.: 02 932 0954, e-mail: ierc@bia-bg.com