16.06.2016

Според БАМИ, твърденията на депутата са целенасочена манипулация на обществото и не отговарят на истината

Във връзка с изказване на народния представител от ПГ на БСП Валери Жаблянов относно условията на труд в „Стомана Индъстри“ АД, гр. Перник, Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), член на БСК, разпространи отворено писмо, в което се казва:

„Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) с изненада и възмущение се запозна с изказването на народния представител от ПГ на БСП Валери Жаблянов за съществуващо социално напрежение, липса на диалог, лоши икономически и трудови условия за работа в „Стомана Индъстри” АД, гр. Перник.

Всички твърдения не само, че не отговарят на действителното състояние в това важно за българската икономика предприятие, но говорят за изключителната липса на достоверна информация и целенасочена манипулация на обществото. С такива методи не може една политическа сила да очаква подкрепа, те вредят на работещият бизнес, на индустрията и икономиката на страната.

Българските отговорни политици трябва да знаят, че предприятията от черната и цветна металургия от приватизацията до сега инвестираха стотици милиони лева за цялостно обновление на производствата, за осигуряване на добри условия на труд и опазване на природната среда. Днес те отговарят на най-добрите стандарти за ефективно използване на ресурсите и произвеждат продукция по световните стандарти.

Предприятието, за което толкова „загрижено” говори г-н Жаблянов, е единствено в страната със затворен производствен цикъл – от добив на течна стомана до крайни плоски и дълги продукти и изделия, които намират пазар в ЕС и останалите региони. Над 75% от продукцията е предназначена за износ и това е в резултат от направените и продължаващи инвестиции, възлизащи на около 500 млн. лева.

Предприятието работи в условия на тежка криза за стоманодобивната индустрия на цяла Европа, която доведе до спад в производството на стомана в ЕС за няколко години в порядъка на 30%. Спад има и в българското производство. Така през 2015 г. спрямо 2014 г. в производството и реализацията има спад от над 10%. И въпреки тези влошени икономически условия в предприятието беше запазен конструктивния диалог с основните социални партньори от структурите на КНСБ и КТ ”Подкрепа”. В края на 2015 г. беше подписан и нов Колективен трудов договор, предвиждащ ежегоден ръст на СРЗ не по-малко от 2%.

Средната работна заплата за 5-те месеца на 2016 г. на работещите днес 1050 души в тази фирма е 1300 лева и тя е почти два пъти по-висока от средната заплата в преработващата промишленост. На тази заплата се плащат всички задължения към държавата и бюджета, затова политиците не трябва да се притесняват за приноса на българския стоманодобив в икономиката на страната. Той е висок и металурзите се гордеят със своите постижения.

Обръщайки се с това отворено писмо към Вас, като Председател на БСП и на ПГ на БСП „Лява България“, отправяме призив за обективност и проверка на изнасяните данни, за толерантно и отговорно отношение към бизнеса и българската индустрия.“

Дата: 16.06.2016

Източник: БАМИ

Прочетено: 2381