Дата: 28.07.2016

Източник: БСК

Прочетено: 1721

Според ръководството и членовете на Стопанска камара -Шумен слабите резултати на националните външни оценявания и матурите през последните няколко години са показател за некачествената подготовка на учащите се.

С декларация срещу лошото състояние на образованието в Шуменска област излезе Управителният съвет на Стопанската камара в Шумен. Според ръководството и членовете на Камарата слабите резултати на националните външни оценявания и матурите през последните няколко години са показател за некачествената подготовка на учащите се.

Това води до недостиг на образовани и квалифицирани кадри, което намира отражение в икономическото състояние на областта, се казва в документа. „Настояваме за незабавно организиране на широка обществена дискусия с участието на всички структури, ангажирани с учебния процес, за да бъдат анализирани причините за лошите резултати и да бъдат набелязани мерки за подобряване качеството на образователния процес“, пишат от Стопанската камара.

Оттам настояват да се потърси персонална отговорност от виновните за показаните резултати. „В случай че не бъдат предприети незабавни и ефективни мерки за промяна, ще настояваме за оставката на всички ръководители на звена в сферата на образованието“, се казва още в декларацията.