Дата: 10.08.2016

Източник: БСК

Прочетено: 2143

Правителството призна пет работодателски организации за представителни на национално равнище.

Това са Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската търговско-промишлена палата и Съюзът за стопанска инициатива.

Конфедерацията на независимите синдикати в България и КТ „Подкрепа“ бяха признати за национално представителни организации на работниците и служителите.

Съгласно Кодекса на труда, организациите на работниците и служителите и на работодателите се признават по тяхно искане за представителни на национално равнище от Министерския съвет за 4- годишен срок.

Всичките седем организации са представили документи, с които са отговорили на законовите изискванията за получаване на национална представителност.

Българският съюз на частните предприемачи „Възраждане“ не беше признат за представителна организация на работодателите на национално равнище. В случая не е изпълнено изискването по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда – да има най-малко 1500 членове и общо не по-малко от 50 000 работници и служители във всички членове на работодателската организация или 100 000 работници и служители, наети по трудов договор, във всички членове на работодателската организация.

_______

БСК е представителна организация на работодателите от 1990 г. и оттогава активно участна в работата на Националния съвет за тристранно сътрудничество, както и във всички останали национални, браншови и регионални консултативни съвети, работни групи и надзорни органи на обществени институции. Камарата представлява хиляди компании и техните работници и служители от всички региони на страната и от всички сектори на икономиката.